Leren

Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Scholen de plicht om dit te bieden. Hoe geef jij onderwijs aan kinderen die anders leren?

Slimme scholen
Dedicon begrijpt dat leerlingen met visueel ongemak of een leesbeperking extra ondersteuning nodig hebben. En dat ook leerkrachten en docenten extra hulp kunnen gebruiken. Daarom ontwikkelen wij speciale producten en diensten. Slim onderwijs hoeft geen beperking uit de weg te gaan.

AddToAny