Mentaliteit

Dedicon maakt het mogelijk

Wij werken aan een wereld waarin het vanzelfsprekend is dat tekst en beeld voor iedereen waarneembaar is. Of je nou kunt lezen of niet. Dedicon is een organisatie waar de maakt-het-mogelijk mentaliteit voelbaar en zichtbaar is. Waar de mouwen altijd opgestroopt zijn. Altijd.

Maakt-het-mogelijk

'Maakt-het-mogelijk' is niet zomaar een kreet of een slogan. Het is een kwestie van mentaliteit. Iedere dag geven Dediconners hun eigen invulling aan Maakt-het-mogelijk. Door te innoveren en te ondernemen. Door samen te werken en te verbinden. Door vooruit te lopen op de massa en de nek uit te steken, te durven. Door na te denken over slimme oplossingen. Door te ontdekken, te beleven. Maar vooral: door te doen! Deze mentaliteit is typerend voor een organisatie die in staat is de wereld echt te veranderen. Een idealist die anderen helpt om hun eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Een schepper van innovatieve en baanbrekende oplossingen voor mensen met een leesbeperking.

Verbondenheid

We zijn van oudsher sterk verbonden met mensen met een visuele beperking. Met en voor hen knokken we voor toegankelijke informatie. Ontoegankelijkheid is onze gemeenschappelijke vijand. Dat schept een band. Met onze doelgroep. Met elkaar. Met onze partners. Samen kom je immers verder dan alleen. Dedicon is een organisatie van samenwerking en verbindingen. Dediconners zijn voortrekkers, pakken hun rol en bouwen actief mee. Samen met kennisinstellingen, ondernemers, overheden en onze honderden vrijwilligers realiseren we een toegankelijk Nederland. Linksom of rechtsom. De verbondenheid met elkaar, met de doelgroep waar we ons bestaansrecht aan ontlenen en met de ideale wereld die ons voor ogen staat, blijven we koesteren. Altijd.

Verbeeldingskracht

We kunnen ons als geen ander voorstellen hoe is om niet (goed) te zien. We kunnen ons ook verbeelden welke oplossingen ontwikkeld kunnen worden om wel zelfstandig over alle informatie te kunnen beschikken. Dedicon en Dediconners gaan daarbij het experiment niet uit de weg. Zoeken het eerder op. Want als het aankomt op toegankelijke tekst en beeld zijn Dediconners altijd op zoek naar de mogelijkheden. Altijd. Dedicon biedt daarom ongekende ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Bij Dedicon wordt het bedacht, gemaakt en gedeeld met de wereld. We hebben de ontembare drive om het onmogelijke mogelijk te maken. Elke dag weer.

Ondernemingszin

Als je daadkracht hebt, snel handelt en grensoverschrijdende ambities hebt, moet je bij Dedicon zijn. Want bij Dedicon kan er meer en worden ideeën echt gerealiseerd. We durven te verkennen en uit te proberen. Niets gaat immers vanzelf. We steken onze nek uit voor een toegankelijke wereld. We overtuigen andere organisaties ook hún informatie toegankelijker te maken. Zo maken we innovaties betaalbaar en beschikbaar. Geen woorden, maar daden. Dedicon maakt het mogelijk!