Organisatie

Zoveel mogelijk tekst en beeld voor iedereen toegankelijk

Onze ruim 120 medewerkers zetten zich dagelijks in voor toegankelijke tekst en beeld. En naast hen nog eens 300 vrijwilligers. In Grave (NB) en Rijswijk (ZH) ontwikkelen wij vormen van 'anders lezen.' We maken braille, audio, digitaal, reliëf en geven voorlichting en advies. Daardoor kan iedereen lezen wat hij wil in de vorm die bij hem past. Met andere leesvormen helpen we scholen, bibliotheken, musea, OV, uitgevers en gemeenten om hun informatie op een toegankelijke manier aan te bieden.

Bij Dedicon werken we vanuit een stichting en een Besloten Vennootschap. Stichting Dedicon is 100% aandeelhouder van Dedicon BV.

Vanuit de stichting verrichten we onze primaire taken die we uitvoeren vanuit de subsidie die we ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast vinden binnen de stichting de activiteiten plaats op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling om de primaire taken van de stichting te vernieuwen en te verbeteren. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status.

Vanuit Dedicon BV voeren we activiteiten uit die niet worden gesubsidieerd en aanvullend zijn op het werk van de stichting en die passen bij de maatschappelijke missie van Dedicon. Wij zien namelijk een bredere maatschappelijke rol voor Dedicon in het toegankelijk maken van informatie voor onze doelgroep, naast de kerntaken voor het Ministerie van OCW en de KB. Hierbij worden alleen opdrachten aangenomen, waarbij de informatie voor mensen met een leesbeperking van noodzaak is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het gaat daarbij onder meer om het toegankelijk maken van examens en toetsen in het onderwijs, lesmethoden voor dyslexiesoftware, magazines van organisaties en bedrijven en tekst en beeld van organisaties met een publieke functie, zoals bijvoorbeeld gemeenten, openbaar vervoerbedrijven en musea.

De activiteiten van Stichting Dedicon en Dedicon BV zijn strikt en transparant van elkaar gescheiden.  Edwin Meijerink is directeur van Dedicon BV, naast zijn functie als manager Productie bij stichting Dedicon. Het streven is om de activiteiten die vanuit de BV worden uitgevoerd kostendekkend te laten zijn. Eventueel behaalde winst op deze activiteiten vloeit in zijn geheel terug naar de stichting ter ondersteuning van de continuïteit van haar activiteiten. De jaarrekening van Dedicon BV is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Dedicon

Bestuur

Het bestuur van stichting Dedicon bestaat uit:

  • Directie: de heer M.P. Verboom (directeur/bestuurder)

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

  • mevrouw M. Kallen-Morren (voorzitter)
  • de heer M. Schaap
  • de heer W. Ludeke
  • mevrouw A. Lussenburg.