Organisatie

Bij Dedicon zetten ruim 120 medewerkers zich dagelijks in voor toegankelijke informatie. En naast hen nog eens 300 vrijwilligers. In Grave (NB) en Rijswijk (ZH) ontwikkelen wij vormen van 'anders lezen.' We maken braille, audio, digitaal, reliëf en geven voorlichting en advies . Daardoor kan iedereen lezen wat hij wil in de vorm die bij hem past. Met andere leesvormen helpen we scholen, bibliotheken, musea, OV, uitgevers en gemeenten om hun informatie op een toegankelijke manier aan te bieden.

Kernactiviteiten

Een substantieel deel van onze activiteiten bestaat uit het toegankelijk maken van  (school)boeken, kranten en tijdschriften. Duizenden titels per jaar. Innoveren is een andere kernactiviteit. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om ‘grenzeloos lezen’ meer en meer invulling te geven. 

Overheidstaak

Vanuit Stichting Dedicon worden diensten en producten geleverd die zijn gericht op het onderwijs- en bibliotheekstelsel. Stichting Dedicon ontvangt hiervoor subsidies van het ministerie van OCW en van de Koninklijke Bibliotheek. Daar liggen onze roots. Het vormt onze basis. Binnen de uitvoering van deze taken is het credo om te zorgen voor een kwalitatief hoogstaande en stabiele dienstverlening met productinnovaties die inspelen op de vraag van de doelgroep. De uitvoering van deze taken kenmerkt zich door innovatie, procesverbetering en productontwikkeling voor de bestaande subsidiegevers. Dit alles in nauwe samenwerking met partners, stakeholders én doelgroepen.

Publieksdiensten

Als het gaat om toegankelijkheid van informatie dan omvat dat meer dan het aanbod dat via bibliotheek en onderwijs wordt geleverd. Er zijn immers meerdere partijen die hun informatie beter toegankelijk kunnen -en moeten- maken. Onze inspanningen zijn gericht op de grote partijen met een publieke functie die het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap omarmen en inclusief willen worden. Denk aan uitgeverijen, musea, gemeenten of openbaar vervoermaatschappijen. Voor het leveren van deze diensten ontvangt Dedicon geen subsidie. In de propositie voor hen ligt het accent op inclusieve oplossingen, kennisontwikkeling, advies, (co-)creatie en beïnvloeding. En op het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van zelfredzaamheid. Criteria voor Dedicon in de keuze van welke activiteiten uitgevoerd worden zijn maatschappelijke relevantie en passend bij de kerncompetenties. 

Bestuur

Het bestuur van Dedicon bestaat uit:

Directie: de heer M.P. Verboom (directeur/bestuurder)

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

mevrouw M. Kallen-Morren (voorzitter)

de heer T.A. van der Gun

de heer W. Ludeke

mevrouw A. Lussenburg.

Afbeelding
drie handen bouwen samen een toren van losse houten onderderdelen