Trusted partner

Een vertrouwensband die ver gaat

Stichting Dedicon treedt op als een onafhankelijke, onpartijdige partner; we produceren zonder winstoogmerk boeken, tijdschriften, kranten, toetsen en andere uitingen in aangepaste leesvorm voor mensen met een leesbeperking. Voor een aantal van onze opdrachtgevers zijn we een ‘trusted partner’.

Onze inspanningen zijn veelal gericht op grote organisaties met belangrijke publieke taken, zoals het onderwijs, bibliotheekstelsel en overheidsinstanties. Dat betekent dat onze producten en diensten niet alleen aan zeer hoge kwaliteitseisen moeten voldoen, maar dat ook voor onze mensen zelf, het productieproces en distributie vaak strikte regels en eisen gelden. Denk bijvoorbeeld aan publicaties waarop auteursrecht van toepassing is, privacygevoelige informatie die moet worden omgezet naar een aangepaste leesvorm. Of documenten waarop een embargo is ingesteld.


Koninklijke Bibliotheek

Dedicon maakt van aangepaste leesvormen voor mensen met een leesbeperking. Dat doen we in samenwerking met Bibliotheekservice Passend Lezen. Voor het produceren van die aangepaste boeken, tijdschriften en kranten ontvangt Dedicon jaarlijks subsidie. Zo ook  voor het uitvoeren van innovatieve projecten. Die subsidie krijgen we natuurlijk niet zomaar. De Koninklijke Bibliotheek stelt wel een aantal voorwaarden. Zo moet Dedicon onder andere:

  • beschikken over aantoonbare kennis en kunde op gebied van de productie, opslag en distributie van passende leesvormen voor de doelgroep;
  • gecertificeerd zijn door de Certificeringsorganisatie Bibliotheek, Cultuur en Taal (CBCT) of aan de CBCT- eisen voldoen;  
  • een toegelaten entiteit zijn. Dat betekent dat Dedicon gemachtigd is om zonder winstoogmerk aangepast lezen of toegang tot informatie aan leesgehandicapten te bieden.

Ministerie van OCW

Ook voor het produceren van aangepaste school- en studieboeken en voor het uitvoeren van innovatieve projecten ontvangt Dedicon jaarlijks subsidie. In opdracht van OCW zetten we leermiddelen om naar toegankelijke leesvormen voor leerlingen met een leesbeperking, zodat ook zij hun diploma’s kunnen behalen. Leermiddelen veranderen continu en dat stelt dan ook de nodige eisen aan Dedicon; we moeten ons productieproces blijvend innoveren, zeker nu steeds meer leermiddelen digitaal beschikbaar komen. Dat doen we in nauwe samenwerking met educatieve uitgeverijen en met het onderwijs, in het bijzonder met de scholen van Bartiméus en Visio. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen met een leesbeperking ook in de toekomst gewoon mee kunnen doen in de klas. 

CITO

CITO ontwikkelt toetsen, examens en meetinstrumenten die laten zien wat leerlingen in hun mars hebben. Maar voordat leerlingen met een leesbeperking deze toetsen kunnen maken, moeten de toetsen en examens door Dedicon worden aangepast in passende leesvorm. Dat gebeurt goed beveiligd achter slot en grendel en in zeer nauwe samenwerking met CITO.

Educatieve uitgevers (MEVW)

Media voor Educatie, Vak en Wetenschap (MEVW, voorheen GEU) is de brancheorganisatie voor uitgevers van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. Dedicon geniet een aparte status wat betreft dyslexiebestanden: wij zijn voor educatieve uitgevers de toegelaten entiteit die deze speciale bestanden voor leerlingen met dyslexie mogen maken.


Mediafederatie

De Mediafederatie is de overkoepelde belangenbehartiger van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland. Meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefsector is aangesloten bij de Mediafederatie. Samen met de Koninklijke Bibliotheek is Dedicon de ‘Regeling Toegankelijke Lectuur’ overeengekomen. Daarin staat beschreven onder welke voorwaarden en hoe auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden omgezet voor mensen met een leesbeperking. 
Vanuit onze expertise maken we uitgevers bewust van de mogelijkheden van toegankelijk publiceren en we zorgen voor de tools, zodat uitgevers er zelf mee aan de slag kunnen. En uiteraard, waar nodig bieden we hen ook een helpende hand om informatie aan de bron toegankelijk te maken. We krijgen dan vaak een kijkje in de keuken, maar het geheim van de chef geven we natuurlijk nooit weg.


DAISY Consortium

Het internationale DAISY Consortium zet zich wereldwijd in om standaarden en oplossingen te ontwikkelen voor de productie van hardware, software en content op een toegankelijke manier. Denk bijvoorbeeld aan de EPUB 3 standaard. Dedicon is medeoprichter van dit consortium en een van de toonaangevende organisaties die vooroploopt in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor toegankelijk publiceren. Directeur Maarten Verboom is sinds 2019 voorzitter van het DAISY Consortium. Dedicon is als actief lid nauw betrokken bij het creëren van bewustwording, het implementeren van toegankelijke standaarden de ontwikkeling van tools en het wereldwijd ondersteunen van uitgevers.