Over Dedicon

Tekst en beeld voor iedereen toegankelijk

Bij alles wat wij doen bij Dedicon geloven we in een samenleving waarin iedereen volwaardig moet kunnen participeren. Waarin niemand mag worden uitgesloten en iedereen gelijke kansen heeft. We geloven ook dat iedereen pas volwaardig kan meedoen wanneer je gelijke toegang hebt tot tekst en beeld.

Daarom zijn wij er

In onze wereld lijkt het zo gewoon dat we tekst en beeld zonder problemen kunnen lezen en zien. We zijn ervan afhankelijk om mee te kunnen doen in de maatschappij. Maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Voor mensen met een leesbeperking heeft een boek, een website, een gebruiksaanwijzing of een routebeschrijving weinig waarde. Daarom zijn wij er. Wij maken tekst en beeld waarneembaar als ‘zien’ of lezen geen optie is. Dat doen we door deze informatie aan te bieden in aantrekkelijke, alternatieve leesvormen die bijvoorbeeld hoorbaar of voelbaar zijn. 

Of je nou kunt lezen of niet

We zijn er bij Dedicon ook van overtuigd dat blinde of slechtziende mensen alles kunnen - behalve zien. Hun echte handicap is niet het blind zijn an sich, maar de slechte toegang tot tekst en beeld. En dat kunnen we gelukkig veranderen. Daarom zetten we ons in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen. Waarin het vanzelfsprekend is dat teksten en afbeeldingen voor iedereen toegankelijk zijn. Of je nou kunt lezen of niet. 

Dedicon maakt het mogelijk!

We zijn een organisatie die erin gelooft dat we de wereld écht kunnen veranderen. Behalve bondgenoot zijn we ook de idealist die aantoonbaar bijdraagt aan een inclusieve samenleving. De idealist die andere organisaties helpt om hun eigen wensen en verantwoordelijkheden waar te maken. Maar daar blijft het niet bij; we zijn vooral ook een schepper van innovatieve en baanbrekende oplossingen voor mensen met een visuele- of leesbeperking. Een organisatie waar we verbeeldingskracht en ondernemingszin als kernwaarden toevoegen aan onze historische waarde van verbondenheid. Die verbondenheid met elkaar blijven we koesteren. Samen met de doelgroep waaraan we ons bestaansrecht ontlenen. En met de ideale wereld die ons voor ogen staat. Onze verbeeldingskracht helpt ons om tot innovaties te komen en partijen om ons heen te overtuigen van het nut om zelf ook te vernieuwen. Ondernemerszin helpt ons om nieuwe oplossingen te verkennen en uit te proberen. Niets gaat immers vanzelf. We steken onze nek uit voor een betere wereld: Dedicon maakt het mogelijk.

Kernactiviteiten

Een substantieel deel van onze activiteiten bestaat uit het toegankelijk maken van bestaande (school)boeken, kranten en tijdschriften. Duizenden titels per jaar. De titels van Algemene Lectuur worden gepubliceerd in het Register Omgezette Werken Algemene Lectuur.

Innoveren is een andere kernactiviteit. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om ‘grenzeloos lezen’ meer en meer invulling te geven. 

Overheidstaak

Vanuit Stichting Dedicon worden diensten en producten geleverd die zijn gericht op het onderwijs- en bibliotheekstelsel. Stichting Dedicon ontvangt hiervoor subsidies van het ministerie van OCW en van de Koninklijke Bibliotheek. Daar liggen onze roots. Het vormt onze basis. Binnen de uitvoering van deze productietaken is het credo om te zorgen voor een kwalitatief hoogstaande en stabiele dienstverlening met productinnovaties die inspelen op de vraag van de doelgroep. De uitvoering van deze taken kenmerkt zich door innovatie, procesverbetering en productontwikkeling voor de bestaande subsidiegevers. Dit alles in nauwe samenwerking met partners, stakeholders én doelgroepen.

Publieksdiensten

Als het gaat om toegankelijkheid van tekst en beeld dan omvat dat meer dan het aanbod dat via bibliotheek en onderwijs wordt geleverd. Er zijn immers meerdere partijen die hun informatie beter toegankelijk kunnen - moeten - maken. Onze Inspanningen zijn gericht op de grote partijen met een publieke functie die het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap omarmen en inclusief willen worden. Denk aan uitgeverijen, musea, gemeenten, bedrijven of openbaar vervoermaatschappijen. Voor het leveren van deze diensten ontvangt Dedicon geen subsidie. In de propositie voor hen ligt het accent op inclusieve oplossingen, kennisontwikkeling, advies, (co-)creatie en beïnvloeding. En op het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van zelfredzaamheid. Criteria voor Dedicon in de keuze van welke activiteiten uitgevoerd worden zijn maatschappelijke relevantie en passend bij de kerncompetenties. 

Meer over Dedicon