Bijdragen

Word donateur

Opeens komen visueel ongemak, een leesbeperking of dyslexie heel dichtbij. Wat dan? Help! Gelukkig zijn er oplossingen. Veel en goed. Voor een belangrijk deel worden deze mogelijk gemaakt met overheidssubsidie. Maar projecten voor nieuwe diensten, producten en technieken krijgen doorgaans geen subsidie. En dan kunnen we niet buiten fondsen en bedrijven die ons financieel willen steunen. Of particulieren. Want iedereen kan bijdragen. 

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Dedicon is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI-instelling. En dat heeft zo zijn voordelen. Zo hoeven wij geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die we gebruiken voor het algemeen belang. Maar onze donateurs mogen zelf ook hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Een ANBI is verplicht om een financiële verantwoording te publiceren op een eigen website. Sinds 1 januari 2021 zijn (grote) ANBI's verplicht om voor de publicatie van deze gegevens gebruik te maken van een standaardformulier. Dit formulier en de uitgangspunten van het beleid 2021-2023 geven inzicht in doelstellingen, beleid, activiteiten en financiële gegevens van Dedicon. 
 

Eenmalige schenking

Het kan voordelig zijn een deel van je inkomen te schenken aan Stichting Dedicon. Stichting Dedicon hoeft hierover geen schenkingsrecht aan de fiscus te betalen. En je kunt je schenking -onder bepaalde voorwaarden- als aftrekbare gift in mindering brengen op je belastbaar inkomen. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken. Dat voelt goed, toch?
Kijk voor actuele informatie op de site van de Belastingdienst. Als je ons werk wilt steunen met een donatie dan kun je het gewenste bedrag overmaken op IBAN nummer NL06 INGB 0666265267 t.n.v. Stichting Dedicon in Grave. 

Periodieke schenking

Je kunt ook nadenken over periodieke schenking. Dat is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een gift te geven. Je hoeft dan niet steeds opnieuw over schenkingen na te denken. Je jaarlijkse gift is bovendien volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er zijn geen minima en maxima aan verbonden. En door periodieke schenkingen is Stichting Dedicon voor langere tijd verzekerd van financiële steun. Win-win.

Hoe werkt het?

Via de website van de belastingdienst kun je een overeenkomst voor periodieke giften downloaden en invullen. Je hoeft dan niet naar de notaris. Vul het digitale formulier volledig in, print het uit en onderteken het samen met je eventuele echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner. Daarna stuur je het formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en -indien van toepassing- het legitimatiebewijs van je partner naar Stichting Dedicon, Antwoordnummer 10.001, 5360 VB Grave. Wij vullen het formulier verder in en sturen dit naar je terug. Daarna stuur je het formulier naar de belastingdienst. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Nalatenschap

Nadenken over wat er met je geld en bezittingen gaat gebeuren na je overlijden, is een bijzondere gebeurtenis. Het is ook geen onderwerp om lichtzinnig mee om te gaan. De wet schrijft voor wat er met je geld en bezittingen gebeurt als je niet zelf iets hebt geregeld in een testament. Maak je wel een testament op, dan bepaal je dat zelf. Je kunt de Stichting Dedicon in je testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of een legaat vermaken aan Dedicon. De belastingdienst heft successierechten op verkrijgingen uit nalatenschappen. Deze belasting, die tot flinke percentages kan oplopen, hoeft de Stichting Dedicon als ANBI (algemeen nut beogende instelling) niet te betalen. De notaris is de aangewezen persoon om je hierbij te helpen door je te adviseren en uiteindelijk uw wensen in een testament te beschrijven. 

Vragen? Bel Mariska!

Stichting Dedicon wil je natuurlijk graag helpen bij het vinden van de juiste weg. Heb je vragen? Stel ze gerust! Mariska Sturkenboom helpt je graag. Mariska is bereikbaar via telefoonnummer 0486 - 486 184.