Wetgeving: 6. VN Verdrag Marrakesh

Bevordert het toegankelijk maken van publicaties en uitwisseling

Het VN Verdrag van Marrakesh is in 2018 in de Nederlandse wetgeving opgenomen, onder meer door een specifieke leeshandicap exceptie in de Auteurswet op te nemen (Artikel 15). De afspraken en definities uit het Verdrag van Marrakesh zijn ook in de Regeling Toegankelijke Lectuur opgenomen (zie vorige video uit deze reeks). Deze video is de zesde video van een hele reeks waarin de wetgeving rondom toegankelijk publiceren wordt uitgelegd.

Aflevering 6: VN Verdrag Marrakesh

Bekijk het transcript van deze video (nieuw venster)

Videoreeks: Wetgeving

Uitgevers en de Europese Toegankelijkheidswet 2025 | Dedicon helpt met:

Publicatiedatum: 24 juni 2022 Laatste update: 1 week geleden