Wetgeving: 2. Universele Verklaring Rechten van de Mens

Kort na de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Naties in een gezamenlijke verklaring vastgesteld dat er basisrechten gelden voor ieder mens. Deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hierin staat dat ieder mens vrij en gelijkwaardig wordt geboren. Dat de mens het recht heeft op een waardig leven, vrijheid en veiligheid, het recht op eigendom en vrije meningsuiting. Ieder individu heeft deze universele rechten. Bijna alle landen in de wereld hebben deze verklaring ondertekend en er nationale wetgeving op gebaseerd. Gelijke rechten en gelijke behandeling zijn dus belangrijk. Ook wanneer het aankomt op het publiceren van e-books bijvoorbeeld. Deze video is de tweede video van een hele reeks waarin de wetgeving rondom toegankelijk publiceren wordt uitgelegd.

Aflevering 2: Universele Verklaring Rechten van de Mens

Bekijk het transcript van deze video (nieuw venster)

Videoreeks: Wetgeving

Uitgevers en de Europese Toegankelijkheidswet 2025 | Dedicon helpt met:

Publicatiedatum: 24 juni 2022 Laatste update: 1 month geleden