Wetgeving: 1. De Nederlandse Grondwet

Er komen steeds meer eisen voor toegankelijkheid. Het fundament hiervan is onze grondwet. Die bestaat al meer dan 200 jaar. Op dit fundament zijn specifiekere wetten en regels gebaseerd. De laatste jaren zelfs in rap tempo. Zo ken je misschien al regels voor gebouwen en voor overheidsinstanties, maar we zien ook dat steeds meer producten en diensten aan toegankelijkheidseisen moeten voldoen. Daaronder vallen ook publicaties. In deze videoreeks leggen we belangrijke wetten en verdragen uit die te maken hebben met het uitgeven van toegankelijk publicaties. Om deze in de juiste context te plaatsen, wordt in deze video eerst Nederlandse Grondwet uitgelegd.

Aflevering 1: De Nederlandse Grondwet

Videoreeks: Wetgeving

Transcript

Er komen steeds meer eisen voor toegankelijkheid. Het fundament hiervan is onze grondwet. Die bestaat al 200 jaar. Op dit fundament zijn steeds specifieke eisen en regels gebaseerd en laatste tijd zelfs in rap tempo. Zo ken je misschien de regels voor gebouwen en overheidswebsites, maar we zien ook dat steeds meer producten en diensten aan toegankelijkheidseisen moeten voldoen. Zo ook bijvoorbeeld de elektronische publicaties.  

Ik ben Marian Oosting van Stichting Dedicon en in deze reeks leggen we de belangrijkste verdragen en wetten uit die te maken hebben met het uitgeven van toegankelijke publicaties.

Om deze in de juiste context te plaatsen, vertel ik je eerst even iets over de Nederlandse grondwet. Artikel 1 van de grondwet stelt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen, gelijk worden behandeld. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht, of op welke  grond dan ook, is niet toegestaan, is verboden. 

1815... Dat is natuurlijk wel erg lang geleden, meer dan 200 jaar. De tijden zijn veranderd en inmiddels gelden er meer recente wetten en afspraken die van belang zijn bij de totstandkoming  van een van de meest recente wetten, namelijk de Europese Toegankelijkheidsakte.Bijvoorbeeld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarover vertel ik je meer in een volgende video in deze reeks. 

Wil je al onze reeks over toegankelijk publiceren bekijken? Klik verder of abonneer je dan op ons Youtube-kanaal via deze link.

Publicatiedatum: 24 juni 2022 Laatste update: 1 jaar geleden