Iedereen doet mee!

Wie A zegt, moet ook B zeggen

In juli 2016 werd in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kort: VN-verdrag Handicap) van kracht. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Gemeenten die als koploper actief werk willen maken van de implementatie van het verdrag kunnen een manifest ondertekenen. En wie A zegt moet ook B zeggen. Dus gaf VNG aan Dedicon de opdracht om het manifest ook in braille en audio te produceren.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Gemeenten die samen met inwoners met een beperking serieus werken aan het weghalen van drempels (letterlijk en figuurlijk), kunnen dit kracht bijzetten door het manifest Iedereen doet mee! te ondertekenen.

Hans Beerens, expert Toegankelijkheid: ‘En vanaf nu kunnen de deelnemende gemeenten ook een uniek braille exemplaar bestellen. Dedicon produceert het Manifest in braille en middels een QR code in audio beschikbaar gemaakt. Over inclusie gesproken!’

Informatiebord met braille en een hand die voelt

Het Manifest Iedereen doet mee! in braille en audio is in een pakketje van vijf exemplaren bij het VNG te bestellen