VN Verdrag Handicap

Als iedereen mee doet, kan iedereen meedoen

In juli 2016 werd in Nederland het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kort: VN Verdrag Handicap) van kracht. Het VN Verdrag Handicap is glashelder over de rechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrije tijdsbesteding. Het verdrag verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken. Helaas is er nog veel werk aan de winkel.

Toegankelijke tekst en beeld

Ook toegankelijkheid van tekst en beeld voor mensen met een leesbeperking valt onder het VN-verdrag Handicap. Ongeveer 1 op de 4 Nederlanders heeft moeite met lezen omdat zij bijvoorbeeld blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Daarmee is toegankelijkheid een belangrijk onderwerp, maar tegelijk het blijft lastig om passende oplossing naar de praktijk te brengen. Dedicon biedt overheid en organisaties een helpende hand als het gaat om toegankelijk maken van tekst en beeld.

Afbeelding
Oudere man met donkere bril en geleidestok loopt naar de ingang van een bus. Tekst: 'Toegankelijkheid is vooral een kwestie van 'Hoe'

Gemeenten

Informatie toegankelijk en begrijpelijk aanbieden. Ook voor gemeenten is dat een uitdaging. En een plicht. Gemeenten hebben een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten. Zij zijn, zoals verwoord in het VN-verdrag voor mensen met een handicap, verplicht de toegankelijkheid van informatie voor iedereen te regelen. Kortom, gelijke rechten voor iedereen.

VN-verdrag waarmaken

Dedicon ondersteunt waar mogelijk gemeenten werkbare tips en praktische adviezen om het VN Verdrag waar te maken. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een digitaal formulier, een rampenplan of een stembiljet. We helpen gemeenten graag door het geven van trainingen en workshops, maar ook met praktische zaken zoals het produceren van alternatieve leesvormen zoals braille of audiobestanden. Zo ondersteunden we bijvoorbeeld de VNG bij het Jaarcongres Iedereen doet mee en we maakten het gelijknamige manifest in audio en braille. Of neem een voorbeeld aan de gemeente Grave die investeerde in slimme wegwijzers voor blinde en slechtziende bewoners en bezoekers. 

Alle inwoners volwaardig laten meedoen in uw gemeente, daar gaat het om! Want als iedereen mee doet, kan iedereen meedoen

Onze experts vertellen je graag meer over toegankelijkheid

Afbeelding
Portretfoto Hans Beerens
Hans Beerens
Toegankelijksheidsmanager
Afbeelding
Portretfoto Rieke Vullings
Rieke Vullings
Toegankelijkheidsmanager
Publicatiedatum: 25 april 2022 Laatste update: 1 jaar geleden