Inclusie, wat betekent dat eigenlijk?

Inclusieve samenleving, inclusief onderwijs en toegankelijke informatie

Wat betekent een inclusieve samenleving? Of inclusief onderwijs? Oftewel, wat betekent inclusie nu precies? Wat is het wel en wat is het juist niet? En wat heeft toegankelijke informatie daarmee te maken?

Betekenis van inclusie

Inclusie volgens Wikipedia: ‘Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover validisme. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij.’
Anders gezegd: inclusie betekent dat iedereen, met of zonder beperking, kan meedoen in de samenleving. Iedereen hoort erbij. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen, zelfstandig studeren, zelf beslissen waar ze wonen en werken.

Wat inclusie juist niet betekent

Er zijn scholen voor speciaal onderwijs, woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en op treinstations is er assistentie voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Dit zijn echter geen voorbeelden van inclusie; in een inclusieve samenleving zijn juist alle voorzieningen toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken. Speciale voorzieningen zijn dus afwezig in een inclusieve samenleving

In het animatiefilmpje van Ieder(in) wordt het begrip inclusie uitgelegd.

Inclusie betreft dus alle terreinen van het leven. Onderwijs, politiek, huisvesting, werk, vervoer, toegankelijke informatie, enzovoort. Enkele voorbeelden van inclusie lichten we hier toe.

Toegankelijke informatie

Overal om ons heen is informatie. Volgens het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap heeft iedereen het recht om zelfstandig beslissingen te nemen. Maar daar heb je wel informatie voor nodig. Toegankelijke informatie is dus heel belangrijk. Echter, veel informatie is niet toegankelijk voor iedereen. Voor mensen met een leesbeperking heeft een boek, een website, een gebruiksaanwijzing of een routebeschrijving bijvoorbeeld weinig waarde. Daarom is Dedicon er. Wij geven informatie de vorm die je nodig hebt als ‘zien’ of lezen geen optie is. 

Inclusief onderwijs

Kinderen met een beperking hebben het recht om naar dezelfde school te gaan als leeftijdsgenootjes zonder beperking. Dat zegt het VN-verdrag. Een school die openstaat voor iedereen, is een inclusieve school. Een inclusieve school gaat ervan uit dat elk kind unieke talenten heeft. De school past zich dus aan aan de leerlingen. In opdracht van het ministerie van OCW maakt Dedicon aangepaste schoolboeken en leermiddelen. Leer- en werkboeken voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. En ook voor het mbo, hbo, universiteit en beroepsonderwijs is een collectie beschikbaar. Zo wordt inclusief onderwijs echt mogelijk. Lees meer over onze dienstverlening voor het onderwijs.

Inclusieve gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het waarmaken van het VN-verdrag. Maar wat is een inclusieve gemeente? Dit is een gemeente waarin iedereen meedoet. Met en zonder beperking. Om daarvoor te zorgen, moet elke gemeente een Lokale Inclusie Agenda opstellen. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en dus hoe de gemeente werkt aan een inclusieve samenleving. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijke gebouwen, maar ook aan toegankelijke stemhokjes, stembiljetten en websites. 

Dedicon maakt gemeentelijke informatie toegankelijk voor mensen met een visuele beperking en overige leesbeperkingen. Onze specialisten ontwikkelen praktische oplossingen. Denk aan informatie in braille of audio, vergrotingen, maar ook voelbare tekeningen en plattegronden en zelfs aangepaste stembiljetten. Zo helpen wij gemeenten invulling te geven aan het VN-verdrag. Daarnaast adviseren we gemeenten op het gebied van toegankelijke informatie en geven incompany trainingen. Lees meer over onze dienstverlening voor gemeenten.

Toegankelijk vervoer

Een inclusieve samenleving betekent ook dat mensen zelfstandig kunnen reizen. Ook mensen met een beperking moeten zelfstandig van A naar B kunnen komen. Echter, voor mensen met een beperking kan het reizen met openbaar vervoer soms nog een hele  uitdaging zijn. En niet alleen voor mensen in een rolstoel. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen die blind en slechtziend zijn. Hoe vinden zijn hun weg naar het juiste perron? En hoe weten zij dat ze in de juiste bus stappen? 

Dedicon maakt reisinformatie toegankelijk. Mensen met een visuele beperking hebben behoefte aan eenduidige, toegankelijke reisinformatie. Bijvoorbeeld in de vorm van gesproken of tastbare informatie. Dedicon produceert:

Wij maken reisinformatie voor alle passagiers toegankelijk, voor én tijdens de reis. We brengen complexe gebieden - zoals trein- en busstations - in kaart en produceren praktische middelen. 

Vraag onze experts naar de mogelijkheden

Publicatiedatum: 14 april 2022 Laatste update: 8 months geleden