Bibliotheken

Toegankelijke leesvormen voor mensen met een leesbeperking

De bieb is er voor iedereen. Ook voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Ook zij hebben recht op informatie. Gelukkig vindt de overheid dat ook. Daarom zijn er speciaal voor mensen met een leesbeperking passende leesoplossingen. Zo kan iedereen lezen wat hij wil, in een vorm die bij hem past. Van Harry Potter tot Het Achterhuis, van Donald Duck tot Linda. Dedicon maakt dat mogelijk.

Toegankelijke leesvormen en apps

Dedicon ontwikkelt en produceert al meer dan 60 jaar boeken, tijdschriften en kranten in de meest toegankelijke  leesvorm. Boeken in braille, gesproken kranten en tijdschriften, gesproken boeken, maar ook voelbare plattegronden. Daarin gaan we ver. Zo ontwikkelen we ook toegankelijke apps voor het afspelen van digitale bestanden.

Vier kinderen zitten op een rij aan een tafel met reliëftekeningen van Donald Duck voor zich. Een meisje kijkt glimlachend recht in de camera. Quote: 'Super cool! Ik weet nu hoe Donald Duck eruit ziet'.

Passend Lezen

Voor de ontwikkeling en productie van aangepaste lectuur ontvangen we subsidie van de Koninklijke Bibliotheek. Onze passende leesvormen worden via Bibliotheekservice Passend Lezen aangeboden en ook aan leden van de bibliotheek. Want met de juiste leesvormen en de brede boekencollecties zijn bibliotheken boeiend. Ook voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn.

Een oudere dame lacht en heft haar handen omhoog naar de koptelefoon die ze op heeft. Quote: 'De Libelle, Story, Margriet..., de bieb heeft gewoon echt alles!'
 

Trusted partner

Dedicon werkt samen met Bibliotheekservice Passend Lezen en is 'trusted partner' voor de Koninklijke Bibliotheek. Voor het produceren van aangepaste boeken, tijdschriften en kranten ontvangt Dedicon jaarlijks subsidie. Zo ook voor het uitvoeren van innovatieve projecten. Die subsidie krijgen we natuurlijk niet zomaar. De Koninklijke Bibliotheek stelt wel een aantal voorwaarden, waaronder:

  • beschikken over aantoonbare kennis en kunde op gebied van de productie, opslag en distributie van passende leesvormen voor de doelgroep;
  • certificering door de Certificeringsorganisatie Bibliotheek, Cultuur en Taal (CBCT);
  • en een toegelaten entiteit zijn. Dat betekent dat Dedicon gemachtigd is om zonder winstoogmerk aangepast lezen of toegang tot informatie aan leesgehandicapten te bieden.

Toepassingen en inspiratie

Productie Bibliotheken

Afbeelding
meisje met elfenvleugels ligt op bed te lezen
Afbeelding
Lezen met de daisyspeler
Afbeelding
pagina met een afbeelding van een hond die is opgebouwd uit verschillende stukjes vilt

Meer weten?