Braille

Met hoogwaardig braille maken we de wereld tastbaar

Dedicon is expert in het maken van braille. Zo produceren wij jaarlijks 4 miljoen pagina’s in braille. Onze collectie leesboeken in braille bestaat inmiddels uit meer dan 32.000 titels en duizenden school- en studieboeken. Met onze hoogwaardige brailleproducten maken we de wereld letterlijk tastbaar voor mensen die blind of (zeer) slechtziend zijn.

Meer dan alleen brailleboeken

Dedicon produceert meer dan alleen boeken in brailleschrift. Denk aan bladmuziek, examens en toetsen, de Donald Duck of scheikundige formules. Maar ook menukaarten, stembiljetten of foldermateriaal kunnen we in brailleschrift maken. Ook converteren we teksten naar digitale bestanden die gelezen kunnen worden met de brailleleesregel.

Blinde man leest een brailleboek op een bankje in het park

Louis Braille, het brailleschrift en brailleleesregels

Het brailleschrift is een speciaal voor blinden ontwikkeld lees- en schrijfalfabet. De Fransman Louis Braille (1809-1852), die zelf op driejarige leeftijd blind was geworden, ontwikkelde en perfectioneerde dit schrift, tot het in 1829 als bruikbare methode gebruikt kon worden op het Parijse blindeninstituut waar hij verbleef. Pas in 1854 werd het brailleschrift officieel als alfabet geaccepteerd. Vanwege het belang van de ontwikkeling wordt deze tactiele (voelbare) schrijfmethode voor blinden nog steeds Braille genoemd.

Niet alleen papier, ook digitaal

Braille is een zogenaamd reliëfalfabet; de letters en andere aanduidingen worden door middel van puntjes in het papier gedrukt, zodat er een kleine verhoging voelbaar is, die met de vingertoppen 'gelezen' kunnen worden. Ook digitale informatie is leesbaar in braille. Daarvoor heb je een brailleleesregel nodig. Dat is een dynamische leesregel, vaak onder het toetsenbord geplaatst, waaruit pennetjes omhoog komen in het braillepatroon.

 

Alles kunnen we in braille maken, van Chinees tot Arabisch. Enkelzijdig, dubbelzijdig. Geen vraag is ons vreemd. Dedicon maakt het mogelijk!

Braille producten

Afbeelding
twee handen voelen een pagina met braille
Afbeelding
Bladmuziek op swellpapier
Afbeelding
drukwerk in braille met daarbovenop een bril

Braille inspiratie

Meer informatie over braille producten?