Opdrachtgevers

De twee grootste opdrachtgevers van Dedicon zijn de Koninklijke Bibliotheek en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Audioboeken, braille en aangepaste leermiddelen
Voor de Koninklijke Bibliotheek produceert Dedicon jaarlijks duizenden audioboeken, honderden brailleboeken en duizenden edities van kranten en tijdschriften in audio. Deze worden uitgeleend via Passend Lezen. Dedicon is gecertificeerd door Stichting Certificering Openbare Bibliotheken.
In opdracht van het ministerie van OCW produceert Dedicon aangepaste leermiddelen. Via Dedicon Educatief worden deze uitgeleend aan scholen en leerlingen met een leesbeperking.

Andere opdrachtgevers
Daarnaast is Dedicon er voor alle overheden, bedrijven en instellingen die informatie voor iedereen toegankelijk willen maken. Veel organisaties maken al gebruik van onze expertise. Voorbeelden zijn Informatie Rijksoverheid, Uitgeverij Malmberg en Akse Media.

AddToAny