Project SIDPT

Internationale samenwerking met BrailleNet en Johannes Kepler Universität

Stichting Dedicon is met BrailleNet (Frankrijk) en de Johannes Kepler Universität (Oostenrijk) een strategisch partnerschap aangegaan. De internationale samenwerking is erop gericht om de creatie en distributie van toegankelijke publicaties te bevorderen onder uitgevers. Om dit te bereiken worden er praktische leermodules ontwikkeld die kennis en vaardigheden moeten vergroten bij professionals die werkzaam zijn in de uitgeversbranche.

SIDTP

De afkorting SIDTP staat voor Supporting Inclusive Digital Publishing through Training. De praktische leermodules voor uitgevers om de inhoud van publicaties direct toegankelijk maken en het proces van publiceren verbeteren komen begin 2022 op het platform IPIP (Inclusive Publishing in Practice).

Digitale boeken verplicht toegankelijk

Volgens de European Blind Union zijn er naar schatting meer dan 30 miljoen mensen in Europa blind of slechtziend. Daarnaast zijn er miljoenen mensen die niet in staat zijn om adequaat geprint materiaal te gebruiken, onder wie mensen met dyslexie, motorische beperkingen en cognitieve beperkingen. De enorme omvang van deze doelgroep staat in schril contrast met het lage percentage (slechts 5%) van de gepubliceerde werken, zoals boeken en educatief materiaal, dat voor deze doelgroep in toegankelijke formaten beschikbaar is. Gelukkig kan de overstap naar digitale boeken de toegang tot lezen aanzienlijk verbeteren. De Europese toegankelijkheidsrichtlijn, die in juni 2019 is gepubliceerd, heeft dit erkend en heeft bepaald dat alle Europese uitgevers hun digitale boeken toegankelijk moeten maken.

Expertise is schaars

Bij veel organisaties in Europa komt die bewustwording inmiddels aardig op gang, maar ontbreekt het vooral aan praktische kennis om publicaties daadwerkelijk toegankelijk te maken. Volgens toegankelijkheidsexpert Hans Beerens is expertise op dat vlak nog een schaars goed. Vaak is de wil er wel, maar hebben uitgevers moeite om professionals te vinden met de nodige knowhow. Ook ontbreekt het ze aan gedetailleerd instructiemateriaal om straks aan de toegankelijkheidswet te voldoen. De focus van dit project is er dan ook op gericht om deze specifieke kennis over te dragen.

Internationale samenwerking met BrailleNet en de Johannes Kepler Universität

Omdat inclusief publiceren nog in de kinderschoenen staat, moeten de experts grensoverschrijdend samenwerken om kennis en best practices uit te wisselen en deze te delen met uitgevers. “Ik ben er trots op dat deze stappen nu in internationaal verband worden gezet,” aldus Beerens. “Ik hoor van veel organisaties in Nederland dat zij graag starten met de implementatie, maar nog niet weten hoe. Van mijn buitenlandse collega’s hoor ik dezelfde verhalen. Door de bundeling van internationale expertise verwacht ik mooie resultaten die voor alle Europese landen waardevol zijn. Zo kunnen we iedereen helpen om informatie toegankelijk te publiceren, zodat het aantal toegankelijke publicaties omhoog gaat.”

logo's van het project IPIP en het Erasmus+ programma van de EU

Praktische en gratis leermodules

Het trainingsmateriaal dat wordt ontwikkeld heeft vooral een praktisch karakter. Na het volgen van de leermodules kunnen uitgevers de inhoud van hun publicaties direct toegankelijk maken en hun proces van publiceren verbeteren. De online leermodules zijn vanaf begin 2022 gratis beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Beerens vervolgt: “Europese lidstaten hebben tot 2022 de tijd om wetgeving te maken. Die wetten hebben vervolgens betrekking op producten en diensten vanaf 2025. We zitten dus perfect op schema.” Het project ‘Inclusive Publishing in Practice’ wordt mede gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie. 

Enquête internationaal netwerk

Om de behoefte van professionals die werkzaam zijn in de uitgeversbranche van digitale uitgaven, beter te begrijpen is een enquête gehouden. De vragenlijst had mede tot doel meer bewustzijn te creëren rond inclusief publiceren en de projectdoelen bekend te maken. Ga naar de samenvatting van deze enquête.

Samenwerkende organisaties ‘Inclusive Publishing in Practice’

Meer informatie over SIDPT

Publicatiedatum: 4 mei 2022 Laatste update: 1 month geleden