7 redenen voor toegankelijk publiceren

Waarom toegankelijkheid loont

Als uitgever wil je dat zoveel mogelijk mensen je publicaties lezen. Je wilt je impact vergroten en voldoen aan de behoeften van de verschillende lezersdoelgroepen. En tegelijkertijd wil je innovatief zijn en aandacht hebben voor MVO. Investeren in toegankelijk publiceren is dan zo gek nog niet. Sterker nog, we geven je 7 overtuigende redenen waarom investeren in toegankelijk publiceren loont.
icoon groep mensen

#1: Groter bereik

Toegankelijk publiceren stelt je in staat om een breder publiek te bereiken. Want ook mensen met een leesbeperking willen graag toegang hebben tot jouw inhoud. Om je een idee te geven hoe groot de groep in Nederland ongeveer is: 

  • 350.000 mensen hebben een visuele beperking (blind, slechtziend);
  • 1,2 miljoen mensen hebben dyslexie; 
  • 2,5 miljoen mensen zijn de taal niet machtig of zijn laaggeletterd. 

Behalve deze 4 miljoen mensen met een permanente leesbeperking zijn er ook een heleboel mensen met een tijdelijke leesbeperking. Dus, door te investeren in toegankelijkheid maak je jouw publicaties leesbaar en begrijpelijk voor deze mensen, waardoor je bereik vele malen groter kan zijn.

#2: Betere gebruikerservaring

Toegankelijkheid is niet alleen belangrijk voor mensen met een beperking, maar het verbetert ook de algehele gebruikerservaring. Door je publicaties toegankelijk te maken, maak je het voor iedereen gemakkelijker om de inhoud te lezen, te begrijpen en te navigeren. Dit resulteert in tevreden lezers en verhoogt de kans dat ze bij je terugkeren.

icoon usability (handje klikt op scherm)
icoon wetgeving (weegschaal)

#3: Je voldoet aan de wettelijke vereisten

Steeds meer landen en regio's leggen wettelijke verplichtingen als het gaat om toegankelijkheid. Momenteel wordt in Nederland de Europese Toegankelijkheidsakte omgezet naar wetgeving. Die wordt medio 2025 van kracht. En dat is al snel! Door te investeren in toegankelijk publiceren zorg je ervoor dat je voldoet aan deze wettelijke vereisten. Dit voorkomt niet alleen juridische problemen, maar het toont ook jouw betrokkenheid bij gelijke toegang tot informatie voor iedereen. Meer weten? Bekijk dan 'ns de video over de Europese Toegankelijkheidsakte.

#4. Goed voor je merkreputatie

Het tonen van betrokkenheid bij inclusiviteit en toegankelijkheid versterkt je merkreputatie. Door te investeren in toegankelijk publiceren laat je zien dat je waarde hecht aan diversiteit en gelijke kansen voor alle lezers. Dit kan leiden tot een positieve perceptie van jouw merk en kan nieuwe lezers aantrekken die zich identificeren met jouw waarden.

icoon reputatie (vinkje boven 3 sterren)
icoon samenwerking (twee schuddende handen)

#5. Ook meerwaarde voor auteurs 

Toegankelijk publiceren opent de deur naar samenwerkingen met auteurs en partners die zich inzetten voor inclusiviteit. Door te investeren in toegankelijkheid geef je hen de mogelijkheid om hun werk toegankelijk te maken voor een breder publiek. Dit creëert waarde voor hen en versterkt de band met jouw auteursnetwerk en partners. Win-win dus!

#6. Innovatie en creativiteit

Toegankelijk publiceren dwingt je om na te denken over nieuwe manieren om informatie over te brengen en inhoud te presenteren. Dit kan leiden tot innovatieve oplossingen en creatieve benaderingen die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van jouw publicaties verhogen. Het stimuleert een cultuur van innovatie binnen jouw uitgeverij.

icoon innovatie creativiteit (lamp en potlood)
icoon maatschappij (5 mensen op een rij met handen omhoog)

#7. Positieve maatschappelijke impact

Investeringen in toegankelijkheid hebben een bredere maatschappelijke impact. Door je publicaties toegankelijk te maken, laat je zien dat je jouw bedrijfsactiviteiten afstemt op de behoeften van mensen met een beperking. Je draagt bij aan een inclusieve samenleving, waarin gelijke toegang tot informatie de norm is. Je speelt een actieve rol in het bevorderen van de rechten en kansen van mensen met een beperking. Dit toont jouw betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling (MVO) en sociale verantwoordelijkheid.

Kortom, investeren in toegankelijk publiceren biedt vele voordelen: het vergroot je bereik, verbetert de gebruikerservaring, je voldoet aan wettelijke vereisten, het versterkt je merkreputatie, biedt meerwaarde aan auteurs en partners, stimuleert innovatie en heeft een positieve maatschappelijke impact. Bekijk ook 'ns deze video Toegankelijkheid, waarom zou je? waarin nog meer argumenten worden genoemd!

Door toegankelijkheid centraal te stellen, investeer je dus niet alleen in de toekomst van jouw uitgeverij, maar ook in een inclusievere samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om te lezen en te leren. 

Ook werk maken van toegankelijk publiceren? Zo helpen we uitgevers:

Publicatiedatum: 22 juni 2023 Laatste update: 1 month geleden