Naar een inclusiever Nederland

Voorstellen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 om tekst en beeld toegankelijk te maken voor iedereen.

Er zijn inmiddels diverse verdragen, wetten en plannen die ervoor moeten zorgen dat de samenleving inclusiever wordt voor mensen met een beperking. Het is tijd om al die woorden in concrete daden om te zetten. Daarom doet Dedicon een aantal voorstellen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.

Er liggen veel kansen om een samenleving te creëren waarin het vanzelfsprekend is dat alle informatie in tekst en beeld voor iedereen toegankelijk is. Het VN-verdrag Handicap, de Wet gelijke behandeling op basis van handicap of chronische ziekte, toegankelijkheidsrichtlijnen voor producten en diensten en de Werkagenda Routekaart voor inclusief onderwijs 2035 vormen een solide basis.

In de handreiking aan politici benadrukt Dedicon het belang van toegankelijke publieksinformatie, producten en diensten. We roepen op om gebruik te maken van de aanwezig kennis bij ervaringsdeskundigen en expertiseorganisaties. Ook vragen we om een stimuleringsprogramma voor uitgevers op te zetten waar zij kennis en vaardigheden op kunnen doen hoe zij hun elektronische publicaties en digitale leeromgevingen toegankelijk kunnen maken.

Daarnaast benadrukken we om een wettelijke verankering dat digitale leermiddelen en -omgevingen op Nederlandse scholen toegankelijk moeten zijn voor leerlingen met een visuele beperking. Meedoen in onze samenleving begint namelijk al op school. Door er tijdens de schoolperiode al voor te zorgen dat leerlingen met een beperking gewoon mee kunnen doen, wordt de kansen vergroot dat ze later goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan. Digitale ontwikkelingen, zoals elektronische leeromgevingen en AI, kunnen in potentie scholieren en studenten met een visuele of andere leesbeperking de kans bieden volwaardig te participeren op school. Dit kan echter alleen als digitale leermiddelen toegankelijk zijn en kunnen worden gebruikt met ondersteunende hulpmiddelen, zoals een schermleesprogramma. 

Lees de complete handreiking met voorstellen in Word.

Lees de complete handreiking met voorstellen in pdf.

Meer weten?

Afbeelding
Portretfoto Marian Oosting
Marian Oosting
Adviseur Marketing & Communicatie
Publicatiedatum: 16 augustus 2023 Laatste update: 6 months geleden