Mediawet: brief aan Eerste Kamer

Eerste Kamer gevraagd om reflectie op de verschillen in minimumpercentages voor toegankelijkheidsdiensten.

Dinsdag 30 juni 2021 behandelde de Eerste Kamer de wijziging van de Mediawet. Ieder(in), Bartiméus Fonds en Dedicon vroegen, samen met belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties van mensen met een beperking en ouderen, om deze wet te toetsen aan het VN-verdrag Handicap.

Daarnaast werd de Eerste Kamer gevraagd om te reflecteren op de verschillen in minimumpercentages voor toegankelijkheidsdiensten. Het is namelijk moeilijk uitlegbaar dat er voor ondertiteling wel minimumpercentages worden gehanteerd, maar voor audiodescriptie niet. 

Verschillen tussen toegankelijkheid van televisie

In de wijziging van de mediawet zijn, mede dankzij de Tweede Kamer, al mooie stappen gezet. Voormalig minister Slob heeft belangenverengingen toegezegd in gesprek te gaan over toegankelijke media. Daarnaast is er een amendement aangenomen voor een inspanningsverplichting voor toegankelijke televisie in crisissituaties.

Afbeelding
meisje wijst met afstandsbediening naar televisie

Toch blijft het moeilijk uitlegbaar dat in de nieuwe Mediawet voor de toegangsdienst ondertiteling wel een minimumpercentage wordt gehanteerd, maar niet voor de toegangsdiensten audiodescriptie en vertaling in Nederlandse Gebarentaal. 

Daarom is de Eerste Kamer verzocht te toetsen of de wijziging van de Mediawet voldoet aan het VN-verdrag Handicap.

Lees hier de brief aan de Eerste Kamer over de wijziging Mediawet (in Word).

Lees hier de brief aan de Eerste Kamer over de wijziging Mediawet (als pdf).

Meer informatie over de wijziging van de Mediawet vind je op de website van Ieder(in)

Meer weten?

Publicatiedatum: 22 april 2022 Laatste update: 1 year geleden