Basisprincipes: 6. Toegankelijkheid en inclusie

Wat is het verschillen tussen diverse begrippen?

Inclusie, toegankelijkheid, toegankelijke informatie, design for all. Het zijn termen die elk iets anders betekenen. Maar die ook veel met elkaar te maken hebben. Je ziet dan ook dat deze in de praktijk vaak door elkaar worden gehaald. Emiel van Koot, didactisch specialist bij Dedicon, geeft duidelijkheid. Deze video is de zesde video van een hele reeks waarin de basisprincipes van toegankelijkheid worden uitgelegd.

Aflevering 6: Toegankelijkheid en inclusie

Videoreeks: Basisprincipes

Transcript

Hoi, en welkom bij de videoreeks over de basisprincipes van toegankelijkheid.

De vraag die ik veel krijg is: wat is nou eigenlijk het verschil tussen toegankelijkheid en inclusie? In deze video leg ik je dat uit. Toegankelijkheid, toegankelijke informatie, inclusie, design for all, deze termen betekenen allemaal net iets anders. Ze hebben wel ongeveer met hetzelfde te maken. Daarom worden ze vaak door elkaar gehaald. Tijd dus voor wat duidelijkheid.

Mijn naam is Emiel van Koot en ik werk als didactisch specialist bij Stichting Dedicon. Al meer dan 60 jaar maken we bij Dedicon informatie, zoals tekst en beeld, toegankelijk voor mensen met een leesbeperking.

Laten we eerst beginnen met het begrip 'toegankelijkheid'. Toegankelijkheid heeft te maken met hoe gemakkelijk je ergens toegang toe krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een lift, een hellingbaan voor een rolstoel of de geleidelijnen op de stoep waar een blind persoon zijn weg mee vindt. Bij toegankelijkheid denken mensen vaak aan fysieke toegankelijkheid, zoals bijvoorbeeld de hellingbaan voor de rolstoel. Dat is ook niet zo gek, want deze kom je vaak tegen en je kunt je er makkelijk iets bij voorstellen. Maar ook informatie kan toegankelijk zijn. Denk aan de ondertiteling bij een journaal voor mensen die niet zo goed kunnen horen. Maar ook braille, voelbare kaarten en beeldbeschrijvingen op een website. Je denkt misschien niet zo snel aan toegankelijke informatie, maar het is er wel een belangrijk onderdeel van.

En dan is er nog de term 'inclusie'. Waar toegankelijkheid gaat om toegang krijgen, gaat inclusie een stapje verder. Het gaat om meedoen, erbij horen, gewaardeerd worden en niet worden buitengesloten. Wij zeggen altijd: toegankelijkheid zorgt ervoor dat je op het feestje kunt komen en inclusie zorgt ervoor dat je ook echt mee kunt dansen. De persoon zelf moet mee willen doen, maar de omgeving ook.

En dan is er ook nog design for all. Letterlijk betekent dat: ontwerpen voor iedereen. Het doel is daarbij om rekening te houden met mensen met een beperking en een ontwerp te maken dat goed is voor iedereen, zonder dat je achteraf nog specifieke aanpassingen doen voor een specifieke groep. Daarom wordt het ook breed gedragen en toegepast.

Ik hoop dat je met het bekijken van deze video goed beeld hebt gekregen over de verschillen tussen alle begrippen. Tot snel!

Publicatiedatum: 30 mei 2022 Laatste update: 11 months geleden