Voelbare tekeningen voor het onderwijs

Vraag neemt jaarlijks toe

Reguliere schoolboeken bevatten de laatste jaren steeds meer plaatjes en afbeeldingen. Plaatjes die voor blinde leerlingen ook van belang zijn om de leerstof te begrijpen. Tabellen, grafieken of scheikundige formules bijvoorbeeld. Weergave in braille of audio is dan lang niet altijd een handige oplossing. In dat geval maken de afbeeldingen voelbaar. Per studiejaar meer dan 70.000! Een fors aantal dat nog jaarlijks toeneemt. Zo kunnen blinde leerlingen gewoon gebruik blijven maken van bestaande lesstof.

Passen en meten

Omgerekend maakt Dedicon circa 1.400 voelbare tekeningen per week. Dat geeft wel aan hoeveel behoefte er is aan goede ‘leesbare’ afbeeldingen voor scholieren met een visuele beperking. Schoolboeken bevatten namelijk steeds meer plaatjes. Plaatjes die ook voor blinde leerlingen van belang zijn om de leerstof te begrijpen. Denk daarbij aan afbeeldingen in biologie-, aardrijkskunde- of geschiedenisboeken. Maar ook grafieken en diagrammen horen daarbij. De tekening-experts bij Dedicon vertalen deze afbeeldingen naar voelbare tekeningen. Zij zorgen ervoor dat alle belangrijke onderdelen worden meegenomen in de voelbare tekeningen; details die de tekening onoverzichtelijk maken worden weggelaten. Een kwestie van passen en meten. En vooral ook goed testen door de gebruikers zelf.

Afbeelding
Een blinde jongeman voelt met een brede lach aan een reliëftekening van een schilderij van Vincent van Gogh

Didactische aanpassingen

Waar veel leerlingen met een visuele beperking ook regelmatig tegenaan lopen, zijn de visueel omschreven opdrachten in schoolboeken. Hoe moet je de vijf rode appels in je werkboek omcirkelen als je blind bent? Soms helpen voelbare tekeningen daarbij, maar een didactische aanpassing van de vraag is natuurlijk ook mogelijk. En ook daarvoor heeft Dedicon specialisten in eigen huis, op onze afdeling Tekst en Beeld.

Didactisch specialisten passen de opdracht aan, zodat leerlingen met een visuele beperking deze opdracht, of een variant erop, gewoon kunnen maken. Tot vorig jaar deden we dit alleen bij schoolboeken voor het basisonderwijs. Nu doen we dit ook voor een deel van de boeken voor het voortgezet onderwijs, zodat ook middelbare schoolleerlingen met een visuele beperking meer opdrachten op hun eigen niveau maken.

Meer weten?

Publicatiedatum: 24 mei 2022 Laatste update: 6 maanden geleden