Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder lees je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Dedicon, gevestigd aan Traverse 175, 5361 TD Grave, is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dedicon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Je kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of door contact met ons op te nemen. Dit omvat informatie die je verstrekt wanneer je je registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, inschrijft voor een nieuwsbrief, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een enquête, inschrijft voor een cursus of training of wanneer je een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die je hiervoor verstrekt, zijn: 

 • naam 
 • adres 
 • e-mailadres 
 • telefoonnummer  
 • uw reactie of vraag

Deze gegevens zijn nodig om ons in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of je antwoord te bieden. Daar waar van toepassing worden tevens de volgende gegevens door je verstrekt:

 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam school of onderwijsorganisatie, uitgeverij of andere organisatie
 • functie
 • uw toestemming voor ontvangst van nieuwsbrieven

Binnen de navolgende websites worden persoonsgegevens verwerkt die specifiek van toepassing zijn voor de betreffende website:

Educatief webshop

 • Type leesbeperking – voor bepaling van het type leesservice 
 • E-mailadres voor de leerling voor het aanmaken van een leerlingaccount
 • Verklaring leesbeperking – wettelijk verplicht conform uitzonderings-artikel 15i binnen Auteurswet
 • Bestellingen
 • Factuuradres
 • Creditcard of IBAN-gegevens – voor de verwerking van betalingen

Yoleo

 • BRIN nummer van school (Basisregister Instellingen) – voor verificatie van school
 • Naam contactpersoon  

LEX voorleesapp

Bij het gebruik van LEX voorleesapp worden gegevens over je apparaat (model) en besturingssysteem gedeeld met derden om gegevens te verzamelen over hoe gebruikers LEX gebruiken of over de prestaties van LEX, bijvoorbeeld om te zien hoeveel gebruikers een specifieke functie gebruiken, de app-status te monitoren, bugs of crashes te vinden en op te lossen of prestatieverbeteringen aan te brengen. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Buiten de door jouw ingevulde gegevens worden er op alle websites en apps van Dedicon gegevens verzameld die je achterlaat bij je bezoek aan de website, zoals je IP-adres of afhankelijk van de cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op de website die door bezoekers wordt opgevraagd. Zie hiervoor ook het kopje cookies.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dedicon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
De verklaring leesbeperking die je actief aan ons hebt verstrekt bij het aanvragen van een dienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Dedicon verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van deze grondslag: 

-    Wettelijke verplichting: 

 • Bewaren facturen

-    Uitvoering overeenkomst: 

 • Verklaring leesbeperking: wij mogen onze gesubsidieerde diensten alleen aanbieden aan de geverifieerde doelgroep.
 • Adres-, bank en contactgegevens: voor distributie, verzending en facturatie van onze producten aan klanten en het verschaffen van informatie over onze dienstverlening.

-    Gerechtvaardigd belang:

 • Surfgedrag: voor het verbeteren van onze websites en online dienstverlening. Dedicon verwerkt de persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om haar website (en online dienstverlening) te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige daden.

-    Toestemming:

 • Alle overige

Op basis van deze grondslagen verzorgen we diensten voor je, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling.
 • Contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Dedicon analyseert en volgt jouw (surf)gedrag om daarmee onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en behoefte.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@dedicon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dedicon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsdata > twee jaar vanaf moment administreren > voor de verschillende websites is dat voor afhandeling van de door jou gevraagde informatie en/of uitvoering van onze dienstverlening.
 • Reproductiedata (bestellingen) > twee jaar na einde account/lidmaatschap > voor vragen/klachten n.a.v. een geleverde reproductie en mogelijkheid ter verbetering.
 • Financiële data (bankgegevens/ factuurinformatie) > zeven jaar vanaf moment administreren > wettelijk verplicht vanuit Rijksbelastingdienst.
 • Onderzoek data > twee jaar vanaf activiteit op de website > samenstellen van gebruikersstatistieken; verbeteren van websites en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en behoefte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dedicon deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dedicon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dedicon jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld:  

 • Ze ontwerpen, beheren en verbeteren onze IT-systemen, internettools en applicaties. 
 • Ze versturen e-mails en post, maken video’s en brochures. 
 • Ze doen klantonderzoek zoals enquêtes. 
 • Ze helpen ons met het plaatsen van advertenties op websites en social media buiten Dedicon.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om onze websites te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. Onze websites maken gebruik van verschillende soorten cookies.

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Wij hebben geen invloed op cookies die door deze partijen worden geplaatst. Via de cookieverklaringen op onze websites kun je zien welke cookies op welke website worden geplaatst en welke toestemming je wanneer hebt gegeven. Je ziet ook de naam, de aanbieder, het doel en de vervaltermijn van de cookies.

Via de cookieverklaring kun je je toestemming op elk moment zelf wijzigen of intrekken. Als je vragen hebt over je toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alsjeblieft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, corrigeren, verwijderen en de verwerking te beperken.  Dit kun je op verschillende websites zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Alle informatie, communicatie of acties worden kosteloos verstrekt aan jou tenzij een dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan, in dat geval mag ons bedrijf een redelijke vergoeding in rekening brengen (rekening houdend met de administratieve kosten van de communicatie) of het verzoek weigeren.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar servicedesk@dedicon.nl. Dedicon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Dedicon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dedicon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via servicedesk@dedicon.nl
Dedicon heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • streng wachtwoordbeleid. Alleen geautoriseerde medewerkers krijgen toegang tot jouw gegevens. 
 • alle medewerkers zijn verplicht een security-awareness training te volgen. Zij kennen hierdoor de gevaren en de risico’s bij de verwerking en opslag van jouw gegevens. En ze weten hoe hiermee om te gaan in het kader van de nieuwe AVG-wet.
 • geavanceerde beveiligingssoftware, zoals anti-ransomware, antivirus, data-encryptie en firewalls. Deze software vermindert de kans dat het computersysteem van Dedicon wordt besmet met kwalijke software die schade kan toebrengen aan data of die een datalek kan veroorzaken.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijziging Privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website andere verwerkingen plaatsvinden dan hier is beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via deze privacyverklaring op onze website gepubliceerd. 
Om zeker te zijn dat je bekend bent met de wijzigingen, vragen wij je de privacyverklaring regelmatig te controleren. 

Deze versie van de privacyverklaring is van kracht sinds: januari 2024.