Passend onderwijs

Voor ieder kind een passende plek in het onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Dat de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet zijn beperkingen. En daar zijn we het bij Dedicon roerend mee eens.

Passende leermiddelen

Dedicon is er trots op dat het ministerie van OCW ons de taak heeft gegeven om leermiddelen in aangepast vorm te leveren. De aangepaste leermiddelen van Dedicon zijn bestemd voor iedereen met een aantoonbare leesbeperking. Daaronder verstaan we blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een andere aandoening waardoor de lezer niet met de normale gedrukte boeken kan werken. Onze collectie bevat duizenden leer- en werkboeken voor het basis- en voortgezet onderwijs. We bieden een kleiner aantal boeken voor mbo, hbo, universiteit en beroepsonderwijs. Ook voor bladmuziek in aangepaste vorm kun je bij ons terecht.

Meer over aangepaste school- en studieboeken

Vraag onze experts naar de mogelijkheden

Publicatiedatum: 15 april 2022 Laatste update: 9 months geleden