Leonoor Soet

Voor leerlingen met een visuele beperking is het lastig om met de reguliere lesmethodes te werken. Leonoor maakt het middels didactische aanpassingen mogelijk dat deze leerlingen mee kunnen komen in de klas, of het nou om taal, rekenen of aardrijkskunde gaat.

Leonoor maakt toegankelijke versies van toetsen en examens voor brailleleerlingen op verschillende onderwijsniveaus. Samen met onze tekenaars zorgt zij voor kwalitatief goede voelbare tekeningen bij het lesmateriaal, zodat ook blinde leerlingen toegang hebben tot visuele concepten die bijvoorbeeld nodig zijn om bètavakken te kunnen volgen op school.