Adviesraad

Gedreven deskundigen adviseren Dedicon

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van toegankelijke informatie. Niet alleen technologisch, maar ook beleidsmatig. Je zou haast oren en ogen tekort komen. Directie en management van Dedicon laten zich daarom op strategisch niveau bijstaan door een Adviesraad.

De Adviesraad deelt de missie van Dedicon van gelijkwaardige participatie van mensen met een leesbeperking. Met het belang van onze doelgroep voor ogen en vanuit hun expertise adviseert de raad bij het formuleren van beleid. Vanuit hun expertise en ervaring reflecteren zij op de plannen van Dedicon en dragen zij ideeën aan. Regelmatig kan Dedicon ook gebruik maken van het netwerk van de leden van de raad.

De Adviesraad bestaat uit ondernemers, wetenschappers, (ervarings)deskundigen en bestuurders uit diverse sectoren/branches. Een team van gedreven deskundigen met een drive om informatie toegankelijk te maken. Voor iedereen!

Dankzij de hoge mate van diversiteit is een holistische benadering van complexe  vraagstukken mogelijk. De Adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit:

  • Remco Bron 
  • Catia Cucchiarini
  • Menno Schaap
  • Erik Timmermans
  • Robbert Vriens
  • Birgitta Blokland
  • Rob van Vliet
  • Ameling Algra