Geleidelijkheid is geen vrijblijvendheid paper Dedicon verkiezingen