Eindexamens in coronatijd

CSE 2022 aanpassen met extra uitdagingen

Dedicon past ieder jaar eindexamens en toetsen aan leerlingen met een visuele beperking of met dyslexie. Voor het examenjaar 2022 besloot het kabinet, net als het jaar daarvoor, extra maatregelen te treffen vanwege de grote onzekerheid die de coronapandemie met zich meebracht. “Ook voor Dedicon een bewogen tijd met veel extra uitdagingen”, vertelt Dedicon-projectleider Ray Klokke.

Corona-maatregelen

Net als in 2021 koos het kabinet voor versoepelingen van de normering, extra herkansingsmogelijkheden én extra keuzevrijheid voor de kandidaten om hun examens te doen verdeeld over twee tijdvakken in plaats van een tijdvak. Ray Klokke: “Eigenlijk dezelfde maatregelen als in 2021. Maar een groot verschil was dat we toen voor een heel groot deel gebruik maken van de reeds eerder geproduceerde examens; in 2020 gingen de examens in zijn geheel niet door en die producties konden we voor examenjaar 2021 als het ware hergebruiken. Voor de eindexamens van 2022 hadden we dat grote voordeel echter niet: ieder aangeboden examen was nieuw en moest het gehele productieproces van Dedicon door om de verschillende einddoelstellingen te halen.”

Geslaagd!

Aan Ray Klokke en betrokken Dedicon-experts de taak om medio 2021 al met een goed doordacht plan van aanpak te komen. Daarin werd ook eventuele uitval van medewerkers door corona opgenomen. Ook moest in het plan rekening worden gehouden met de productie van de jaarlijkse aanpassingen van de Centrale Eindtoets (Cito) en de IEP-Toets (Bureau ICE). “Het was niet altijd even makkelijk en we hebben de nodige tegenslagen gehad. Want ook hier bij Dedicon hadden we te maken met collega’s die vanwege corona tijdelijk uitvielen. Of er werd op het allerlaatste moment in de examenstof nog iets gewijzigd. En de deadlines van oplevering bleven uiteraard ongewijzigd. Uiteindelijk is alles volgens de oorspronkelijke planning en zonder oponthoud opgeleverd. Met trots kan ik zeggen dat we ook dit jaar weer zijn geslaagd!”

Eindexamen 2022 in cijfers

Aantallen eindexamenkandidaten 2022

  • Totaal aantal eindexamenkandidaten: 185.000
  • Totaal aantal eindexamenkandidaten met dyslexie: ca. 18.500 - 25.900
  • Totaal aantal blinde en slechtziende eindexamenkandidaten: 20 

Productie Dedicon aangepaste eindexamens 2022  

  • Gesproken examens: 151
  • Spraaksynthese examens: 198 
  • Edu-tekst-bestanden: 118
  • Braille examens: 7
  • Voelbare tekeningen: 7
  • Staatsexamens in spraaksynthese en Edu-tekst: 104 

Meer weten?

Afbeelding
Portretfoto Inge de Mönnink
Inge de Mönnink
Manager Educatieve Dienstverlening & Strategische Innovatie
Publicatiedatum: 27 juni 2022 Laatste update: 7 maanden geleden