Braille Autoriteit

Braille in beweging
Het brailleschrift in Nederland en Vlaanderen is gebaseerd op een standaard uit 1996. Sindsdien is onze dynamische taal flink veranderd. Het gebruik van het apenstaartje-teken is daarvan een sprekend voorbeeld. De oude standaard kwam niet voldoende tegemoet aan de wensen van de moderne tijd. Braille zou eigenlijk moeten meebewegen met de ontwikkeling van de taal.

Onrustig 

Tot voor kort was er geen instituut dat bepaalde hoe hiermee om te gaan. Braille was van iedereen en niemand tegelijk. En dan worden we bij Dedicon een beetje onrustig. Roepen we de branche bijeen. Gaan we eens praten. Maken we plannen. En komen we in actie. 

Baanbrekend

Het resultaat is de oprichting van een officiële Braille Autoriteit. Door standaarden te ontwikkelen komt er een einde aan verschillende notaties en codes in het brailleschrift. Het is baanbrekend dat het convenant door maar liefst 19 verschillende organisaties uit de branche voor mensen met een visuele beperking is ondertekend. Zowel scholen als bibliotheken, belangenvereniging en producenten waarborgen hiermee een eenduidige standaard. Waar een beetje onrust al niet toe kan leiden.

Onafhankelijke autoriteit

Het is logisch dat de Braille Autoriteit is ondergebracht bij de Taalunie. Naast het vastleggen van een standaard voor het brailleschrift, houdt de Braille Autoriteit zich bezig met het uitbrengen van een braillekeurmerk met een bijbehorende kwaliteitsmonitor, het delen van kennis over het brailleschrift en het waarborgen van de betrokkenheid van de braillegebruikers. 

Meer informatie lees je op de website van de braille autoriteit.

Gerelateerde onderwerpen

Afbeelding
twee handen voelen een pagina met braille
Afbeelding
Bladmuziek op swellpapier
Afbeelding
handen betasten een tekening op swellpapier