Toegankelijke website: hoe dan?

Practice what you preach

Wij werken aan een wereld waarin het vanzelfsprekend is dat beeld en tekst voor iedereen toegankelijk is. Of je nou kunt lezen of niet. Begin 2019 heeft Dedicon een nieuwe huisstijl ingevoerd. Daar hoorde natuurlijk ook een nieuwe website bij. Een toegankelijke website wel te verstaan. Want als voorvechter van toegankelijke tekst en beeld vinden wij dat we het goede voorbeeld moeten geven.

Eerst even terug naar die nieuwe huisstijl. Aan de vormgever de uitdaging om met alle toegankelijkheidsaspecten in het ontwerp rekening te houden. Niet alleen met kleur en contrast, ook met aspecten als typografie, uitlijning en visuele teksteffecten. Ter inspiratie zijn vele toegankelijke websites bezocht en kennisplatforms geraadpleegd. Uiteindelijk werd alle noeste arbeid beloond; na vele schetsen, opzetjes en concepten was de nieuwe toegankelijke huisstijl een feit.

Een nieuwe huisstijl betekende ook dat er een nieuwe én toegankelijke website moest komen. Samen met de manager Toegankelijkheid van Dedicon besprak het ontwikkelteam alle toegankelijkheidswensen en -eisen met de webbouwer. Zo moest de nieuwe site voldoen aan de standaard Webrichtlijnen WCAG 2.1 op niveau AA. Daarbij werden de WCAG-succescriteria Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust gehanteerd. En de site moest natuurlijk uitermate gebruiksvriendelijk zijn. Om dat te bereiken zijn onder andere de tips van inclusiefpubliceren.nl toegepast.

Toegankelijkheidsonderzoek

Hebben we het doel bereikt? Verdient deze website inderdaad het predicaat ‘Toegankelijk’? Om dat te bepalen gaf Dedicon aan Stichting Accessibility opdracht om een toegankelijkheidsonderzoek uit te voeren. Wat volgde was een kort lijstje verbeterpunten per succescriterium, waarop de site is aangepast. 

Meer weten over toegankelijke oplossingen?

Afbeelding
Portretfoto Hans Beerens
Hans Beerens
Toegankelijksheidsmanager
Afbeelding
Portretfoto Rieke Vullings
Rieke Vullings
Toegankelijkheidsmanager
Publicatiedatum: 22 april 2022 Laatste update: 1 year geleden