Gemeenten

Alle inwoners volwaardig laten meedoen in uw gemeente

Informatie toegankelijk en begrijpelijk aanbieden. Ook voor gemeenten een uitdaging. En een plicht. Gemeenten hebben een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten. Zij zijn, zoals verwoord in het VN-verdrag voor mensen met een handicap, verplicht de toegankelijkheid van informatie voor iedereen te regelen. Kortom, gelijke rechten voor iedereen.

Dedicon maakt tekst en beeld toegankelijk

Hoe toegankelijk is de informatie op uw website en mobiele apps? In uw correspondentie aan de inwoners van uw gemeente of in het gemeentehuis? Kan iedereen ermee uit de voeten? Dedicon maakt tekst en beeld toegankelijk voor mensen met een visuele beperking en overige leesbeperkingen. Onze specialisten ontwikkelen praktische oplossingen. Wij zetten tekst en beeld om in braille of audio, we zorgen voor vergrotingen, we maken voelbare tekeningen en plattegronden en zelfs aangepaste stembiljetten. Zo helpen wij uw gemeente invulling te geven aan het VN-verdrag.

Van advies naar praktische oplossingen

‘Hoe kunnen wij als gemeente informatie toegankelijk maken?’ De meeste Nederlandse gemeenten zijn inmiddels gestart met verkenning van dit vraagstuk, maar de uitwerking naar een concreet plan blijkt vaak lastig. Dedicon helpt u om de huidige situatie te analyseren en geeft advies en praktische handvatten, zodat u alle noodzakelijke aanpassingen zelf kunt uitvoeren. Maar, uniek, wij ontzorgen u desgewenst ook. Onder meer door een set aan producten die wij u kunnen leveren. 

Toegankelijke informatie aan de bron levert gemeenten voordelen op:

•    Merkbaar minder drempels.
•    Betere burgerparticipatie.
•    Bespaart tijd en geld.
•    Onderdeel MVO-beleid.
•    Positieve impuls aan citymarketing.

Meer weten?

Publicatiedatum: 24 mei 2022 Laatste update: 8 maanden geleden