Wetgeving: 3. Wet Gelijke Behandeling

In 1994 is de Wet Gelijke Behandeling, de AWGB, van kracht gegaan. Het is een nadere uitwerking van Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Zoals de naam al zegt, de Wet Gelijke Behandeling schrijft gelijke behandeling voor als het gaat om het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten. Deze video is de derde video van een hele reeks waarin de wetgeving rondom toegankelijk publiceren wordt uitgelegd.

Aflevering 3: Wet Gelijke Behandeling

Videoreeks: Wetgeving

Transcript

Er komen steeds meer eisen voor toegankelijkheid. In deze videoreeks leggen we de belangrijkste verdragen en wetten uit die te maken hebben met het uitgeven van toegankelijke publicaties.

Ik ben Marian Oosting en in de vorige video stond ik al stil bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die stamt uit 1948. Daarna is het in Nederland een tijdje stil geweest. Tot 1994 om precies te zijn. Toen ging de Wet Gelijke Behandeling van kracht. Deze wet en het recht op gelijke behandeling, heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Wat dat precies was, leg ik je uit in deze korte video.

In 1994 is de Wet Gelijke Behandeling van kracht gegaan, de AWGB. De AWGB is een nadere uitwerking van artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Zoals de naam al zegt, schrijf deze wet gelijke behandeling voor als het gaat om het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten. Bij goederen en diensten moet je bijvoorbeeld denken aan gezondheidszorg, welzijnszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, enzovoort. Gelijke behandeling dus. Een universeel recht, zoals ik in de vorige video al vertelde.

Nu vraag je je vast af: die wet die is natuurlijk ook van toepassing op mensen met een leeshandicap of elke andere handicap. Het is lang de wens geweest om discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte op te nemen in de Wet Gelijke Behandeling, maar dat is toen niet gebeurd. In plaats daarvan is een aparte wet gemaakt: de Wet Gelijke Behandeling op basis van handicap of chronische ziekte.

Deze wet is eind 2003 in werking getreden. In deze wet wordt gezegd dat onderscheid op basis van handicap of chronische ziekte discriminatie is, dus verboden. In 2017 is de wet uitgebreid met goederen en diensten. Anders gezegd: producten en diensten moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Die uitbreiding was een direct gevolg van het VN-Verdrag Handicap, een verdrag dat Nederland een jaar eerder ondertekende. Wat dat verdrag inhoudt, leg ik je uit in een volgende video in deze reeks.

Wil je al onze reeks over toegankelijk publiceren bekijken? Klik verder of abonneer je dan op ons Youtube-kanaal via deze link.

Publicatiedatum: 24 juni 2022 Laatste update: 1 year geleden