Wetgeving: 2. Universele Verklaring Rechten van de Mens

Kort na de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Naties in een gezamenlijke verklaring vastgesteld dat er basisrechten gelden voor ieder mens. Deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hierin staat dat ieder mens vrij en gelijkwaardig wordt geboren. Dat de mens het recht heeft op een waardig leven, vrijheid en veiligheid, het recht op eigendom en vrije meningsuiting. Ieder individu heeft deze universele rechten. Bijna alle landen in de wereld hebben deze verklaring ondertekend en er nationale wetgeving op gebaseerd. Gelijke rechten en gelijke behandeling zijn dus belangrijk. Ook wanneer het aankomt op het publiceren van e-books bijvoorbeeld. Deze video is de tweede video van een hele reeks waarin de wetgeving rondom toegankelijk publiceren wordt uitgelegd.

Aflevering 2: Universele Verklaring Rechten van de Mens

Videoreeks: Wetgeving

Transcript

Er komen steeds meer eisen voor toegankelijkheid. In de vorige video heb ik al stilgestaan bij de Nederlandse grondwet. Deze stamt uit 1815 en vormt een belangrijk fundament voor latere wet- en regelgeving.

Ik ben Marian Oosting van Stichting Dedicon. In deze reeks leggen we belangrijke verdragen en regels uit die te maken hebben met het uitgeven van toegankelijke publicaties. In deze video staat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens centraal, ook een belangrijk fundament. Kort na de tweede wereldoorlog, in 1948, hebben de Verenigde Naties in een gezamenlijke verklaring vastgesteld dat er basisrechten zijn voor ieder mens. Deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hierin staat dat ieder mens vrij en gelijkwaardig wordt geboren. Dat de mens recht heeft op een waardig leven, vrijheid en veiligheid. Het recht op eigendom en vrije meningsuiting. Ieder individu heeft deze universele rechten. Bijna alle landen in deze wereld hebben deze verklaring ondertekend en er vervolgens nationale wetgeving op gebaseerd. Gelijke rechten en gelijke behandeling zijn dus belangrijk. Maar hoe worden die geborgd? Dat leg ik je uit in de volgende video in deze reeks.

Wil je al onze reeks over toegankelijk publiceren bekijken? Klik verder of abonneer je op ons Youtube-kanaal via deze link.

Publicatiedatum: 24 juni 2022 Laatste update: 1 jaar geleden