Wetgeving: 5. Regeling Toegankelijke Lectuur

Uitzondering op de auteurswet

De Regeling Toegankelijke Lectuur bestaat al sinds 1985 en is onlangs weer door de Mediafederatie – de overkoepelde belangenbehartiger van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland – samen met de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Dedicon overeengekomen. Deze video is de vijfde video van een hele reeks waarin de wetgeving rondom toegankelijk publiceren wordt uitgelegd.

Aflevering 5: Regeling Toegankelijke Lectuur

Videoreeks: Wetgeving

Transcript

Er komen steeds meer en strengere eisen voor toegankelijkheid. In deze videoreeks leggen we de belangrijkste wetten en verdragen uit die te maken hebben met het uitgeven van toegankelijke publicaties.

Ik ben Marian Oosting van Stichting Dedicon. Ik heb je al eerder verteld over de grondwet de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Wet Gelijke Behandeling en het VN-Verdrag Handicap. De Regeling Toegankelijke Lectuur neemt een bijzondere plek in. En wat die inhoudt, leg ik je uit in deze video.

De Regeling Toegankelijke Lectuur bestaat al sinds 1985 en is onlangs weer door de Mediafederatie, samen met de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Dedicon overeengekomen. De Mediafederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van uitgevers en mediabedrijven in Nederland. In deze regeling staat beschreven voor wie en onder welke voorwaarden auteursrechtelijk beschermde werken mogen worden omgezet naar een toegankelijke versie voor mensen met een leesbeperking.

De regeling is vrijwillig overeengekomen en maakt gebruik van een uitzondering in de auteurswet; artikel 15. Hierdoor is het voor erkende instanties zoals Dedicon mogelijk om een kopie van een publicatie te maken die toegankelijk is voor mensen met de leeshandicap.

Behalve deze regeling is er ook het internationale VN-Verdrag van Marrakech. Dat gaat ook over auteursrecht en maakt de uitwisseling van toegankelijk gepubliceerde werken over landsgrenzen heen mogelijk. Hoe dat zit leg ik je uit in de volgende video van deze reeks.

Wil je al onze reeks over toegankelijk publiceren bekijken? Klik verder of abonneer je dan op ons Youtube-kanaal via deze link.

Publicatiedatum: 24 juni 2022 Laatste update: 1 jaar geleden