Rampenplan

Toegankelijke informatie is van levensbelang

Iedere eerste maandag van de maand, klokslag 12 uur, loeit in elke Nederlandse gemeente een sirene. Dan wordt iedere inwoner eraan herinnerd wat hij of zij moet doen als er ooit écht een ramp gebeurt: direct naar binnen, ramen en deuren sluiten en TV of radio aanzetten. Maar hoe informeert u als gemeente uw burgers over de volgende stappen? Bereikt u ook de mensen met een visuele beperking? Iedere inwoner kunnen bereiken is dus van levensbelang. Dedicon kan u daarbij ondersteunen.

Bij een mogelijke ramp speelt de gemeente, samen met brandweer, politie en de geneeskundige hulpverlening, een belangrijke rol. Als gemeente moet u, behalve wegen afzetten, burgers opvangen en slachtoffers registeren, de bevolking informeren. Uw inwoners waarschuwen over een (acuut) ontstane dreiging of feitelijke rampsituatie en hen vervolgens in beweging brengen. Communicatie vormt dus een cruciaal onderdeel in uw rampenplan en rampbestrijdingsplannen. 

Toegankelijk publiceren en informeren

Maar een ramp is slechts een van de vele voorbeelden waarover u moet communiceren met uw burgers. Jaarlijks verspreidt u als gemeente veel publicaties, zowel in print als digitaal. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentegids, de afvalwijzer en de talloze PDF-documenten op uw website. En hoewel iedere gemeente vanuit het VN-verdrag Handicap de verplichting heeft om de informatievoorziening toegankelijk te maken, is er wat dat betreft nog een boel werk aan de winkel. Veel gemeentelijke publicaties en documenten zijn nog ontoegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Als expert in toegankelijke tekst en beeld kan Dedicon u  deels of in zijn geheel hierbij helpen.

Enkele voorbeelden:

Veel voordelen voor gemeenten

Voor gemeenten levert toegankelijke publicaties direct al veel voordelen op. Want behalve merkbaar minder drempels en een betere burgerparticipatie, bespaart informatie dat al aan de bron toegankelijk is gemaakt vooral ook veel tijd en geld voor gemeenten. Er zijn immers geen herstelwerkzaamheden achteraf nodig. Daarbij geeft toegankelijke informatie een  positieve impuls aan citymarketing.

Meer informatie over onze oplossingen?