Edu-tekstbestanden

Toegankelijke teksten voor blinden en slechtzienden

Boeken hebben een bepaalde opmaak. En ze bevatten dikwijls afbeeldingen en andere grafische elementen. Maar voor blinde of slechtziende mensen is dat niet functioneel. Daarom produceert Dedicon de zogenoemde Edu-tekstbestanden. Bestanden met alleen maar tekst, zonder opmaak, maar met een duidelijke structuur. Zo kunnen mensen met een visuele beperking snel en handig uit de voeten met bijvoorbeeld een studie- of werkboek, net als iedereen!

Toegankelijke teksten

Edu-tekstbestanden zijn vooral geschikt voor blinde mensen die werken met een brailleleesregel. De Edu-tekstbestanden kunnen ook worden voorlezen door een computer, zodat ook mensen met dyslexie ermee kunnen werken. 

Een groot voordeel van de Edu-tekstbestanden is dat de lezer het bestand geheel naar eigen voorkeur kan aanpassen; het is mogelijk aantekeningen en markeringen toe te voegen of de tekstopmaak te veranderen, zonder dat de pagina-indeling verschuift. Kortom, toegankelijke tekstbestanden voor mensen met een visuele beperking. Dedicon maakt dat mogelijk!

Voordelen van Edu-tekstbestanden

  • Gemakkelijk navigeren door heldere structuur en klikbare inhoudsopgave
  • Dezelfde paginanummering als in het originele boek
  • Ook bij het toevoegen van aantekeningen of het wijzigen van de tekstopmaak, blijft de nummering hetzelfde
  • Te gebruiken in Word
  • Ook geschikt voor mensen met dyslexie
  • Teksten kunnen worden voorgelezen
  • Waar nodig zijn didactische aanpassingen toegevoegd
  • Verkrijgbaar op CD of als te downloaden bestand

Bestellen

Dedicon produceert per jaar 6.000 Edu-tekstbestanden in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onze collectie schoolboeken die naar Edu-tekstbestanden is omgezet, bevat inmiddels 16.000 titels. 

Ga voor bestellen en meer info naar onze webshop.

Meer digitale toegankelijke oplossingen

Meer weten?