Braille

Met hoogwaardig braille maken we de wereld tastbaar

Dedicon is expert in het maken van braille. Zo produceren wij jaarlijks 4 miljoen pagina’s in braille. Onze collectie leesboeken in braille bestaat inmiddels uit meer dan 32.000 titels en duizenden school- en studieboeken. Met onze hoogwaardige brailleproducten maken we de wereld letterlijk tastbaar voor mensen die blind of (zeer) slechtziend zijn.

Meer dan alleen brailleboeken

Dedicon produceert meer dan alleen boeken in brailleschrift. Denk aan bladmuziek, examens en toetsen, de Donald Duck of scheikundige formules. Maar ook menukaarten, stembiljetten of foldermateriaal kunnen we in brailleschrift maken. Ook converteren we teksten naar digitale bestanden die gelezen kunnen worden met de brailleleesregel.

Afbeelding
blinde man leest een brailleboek in een park. Quote: 'Ik lees mijn brailleboeken het liefst in het Goffertpark'.

Louis Braille, het brailleschrift en de brailleleesregels

Het brailleschrift is een speciaal voor blinden ontwikkeld lees- en schrijfalfabet. De Fransman Louis Braille (1809-1852), die zelf op driejarige leeftijd blind was geworden, ontwikkelde en perfectioneerde dit schrift, tot het in 1829 als bruikbare methode gebruikt kon worden op het Parijse blindeninstituut waar hij verbleef. Pas in 1854 werd het brailleschrift officieel als alfabet geaccepteerd. Vanwege het belang van de ontwikkeling wordt deze tactiele (voelbare) schrijfmethode voor blinden nog steeds Braille genoemd.

Niet alleen papier, ook digitaal

Braille is een zogenaamd reliëfalfabet; de letters en andere aanduidingen worden door middel van puntjes in het papier gedrukt, zodat er een kleine verhoging voelbaar is, die met de vingertoppen 'gelezen' kunnen worden. Ook digitale informatie is leesbaar in braille. Daarvoor heb je een brailleleesregel nodig. Dat is een dynamische leesregel, vaak onder het toetsenbord geplaatst, waaruit pennetjes omhoog komen in het braillepatroon.

Onze braille producties

Meer informatie over braille