Particuliere giften

Hoe houd je informatie toegankelijk en vergroot je de wereld van mensen met een leesbeperking? Daar is onderzoek voor nodig. En vernieuwing van diensten, producten en technieken. Daar zijn middelen voor nodig.

Wat u kunt u bijdragen
Helpt u mee? Samen kunnen we de wereld van mensen met een leesbeperking een stukje mooier maken. Een bijdrage overmaken kan op IBAN nummer
NL06 INGB 0666 2652 67 t.n.v. Stichting Dedicon in Grave.

Legaat
Draagt u Stichting Dedicon een warm hart toe en wilt u dat laten blijken met een donatie? Denk eens aan de mogelijkheid om een legaat toe te kennen in uw testament. Mariska Sturkenboom geeft u graag meer informatie. Dat kan via 0486 - 486 184 of mariskasturkenboom@dedicon.nl.

ANBI status
Stichting Dedicon is een Algemeen Nut Beogende Instelling. We hebben een ANBI-status. Deze is ons toegekend door de Belastingdienst. Dat betekent onder andere dat u, onder voorwaarden, uw gift of donatie fiscaal kunt aftrekken.

AddToAny