Lid Raad van Toezicht

Impact maken in een maatschappelijk betrokken organisatie

In onze wereld lijkt het zo gewoon dat we tekst en beeld zonder problemen kunnen lezen en zien. Maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Voor mensen met een leesbeperking heeft een boek, een website, een gebruiksaanwijzing of een routebeschrijving weinig waarde. Daarom zijn wij er. Dedicon maakt tekst en beeld waarneembaar als ‘zien’ of lezen geen optie is. Dat doen we door deze informatie aan te bieden in aantrekkelijke, alternatieve leesvormen die bijvoorbeeld hoorbaar of voelbaar zijn. En door uitgevers te helpen met brontoegankelijk publiceren. Zodat íedereen volwaardig kan meedoen.

Wegens het vertrek van één van de vier toezichthouders is Stichting Dedicon op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht.

Als lid van onze RvT speel je een sleutelrol in het bevorderen van inclusiviteit, innovatie en effectieve bedrijfsvoering. Samen met directie, management, medewerkers en vrijwilligers bouwen we aan een organisatie die voorop loopt in het ondersteunen van mensen met een leesbeperking.

De samenstelling van de RvT is ingericht, zodat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren. Wij geloven in diversiteit en streven ernaar om deskundigheid op verschillende gebieden te waarborgen. De RvT streeft naar een optimale mix van kennis en ervaring. Elk RvT-lid kan de hoofdlijnen van het beleid van de organisatie constructief-kritisch evalueren en heeft een specifieke deskundigheid.
In de Raad van Toezicht dienen de volgende deskundigheidsgebieden te zijn geborgd:

 • Ervaringsdeskundigheid: Bij voorkeur behoort minimaal één van de leden tot de doelgroep van mensen met een leesbeperking. De overige leden hebben affiniteit met de doelgroep;
 • Brede maatschappelijke belangstelling en specifieke kennis van toegankelijkheidsontwikkelingen;
 • Inzicht en visie in de taken van een publiek gefinancierde organisatie;
 • Relevante ontwikkelingen in politiek, onderwijs, uitgeverswereld, openbaar bestuur, en belangen van mensen met een visuele beperking;
 • Financiële bedrijfsvoering;
 • Juridische zaken;
 • Personeel en organisatieontwikkeling;
 • IT en technologische ontwikkelingen;
 • Public relations;
 • Ervaring in en een gevolgde opleiding voor een toezichthoudende functie is een pre.

Voor de invulling van deze vacature zoeken we naast bovengenoemde expertise en ervaring specifiek naar talent met:

 • Kennis van en ervaring met de nieuwste ontwikkelingen op technologisch en IT-gebied; 
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling, specifiek met veranderprocessen binnen een organisatie;
 • Een open mind voor disruptieve businessmodellen;
 • Een relevant netwerk is een pre, waaronder contacten met uitgevers en de overheid (het ministerie van OCW, de EU, et cetera).

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier personen, een divers team met verschillende talenten en competenties die elkaar versterken bij het vervullen van onze opgaaf. Onze primaire verantwoordelijkheid is het toezicht waarbij we ons laten leiden door drie thema's:

 1. Compliance (gericht op het verleden)
 2. Veerkracht (gericht op het heden)
 3. Maatschappelijke relevantie (gericht op de toekomst)

Deze opgaaf vervullen wij vanuit de wettelijke en statutaire bevoegdheid die aan de RvT is toegekend. De RvT kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. In lijn met de Governance Code Cultuur2019 hanteren we een rooster van aftreden. De leden van de RvT kennen een zittingstermijn van maximaal twee keer vier jaar. 

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar met de directeur/bestuurder en ontvangt secretariële en administratieve ondersteuning van Dedicon. Daarnaast vinden er doorgaans jaarlijks enkele ontmoetingen plaats tussen Raad van Toezicht en andere gremia zoals Management Team en Ondernemingsraad. Leden van de RvT ontvangen een vacatievergoeding.

Over Dedicon

Bij Dedicon werken ruim 130 medewerkers en 375 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor toegankelijke tekst en beeld. Wij werken aan een wereld, waarin het vanzelfsprekend is dat tekst en beeld voor iedereen waarneembaar is. Of je nou kunt lezen of niet. Bij Dedicon maken we informatie in braille, audio, digitaal en reliëf en verspreiden onze kennis op het gebied van toegankelijkheid. Daardoor kan iedereen lezen wat hij wil in de vorm die bij hem past. Met deze andere leesvormen helpen we scholen, bibliotheken, uitgevers, musea, OV en gemeenten om hun informatie op een toegankelijke manier aan te bieden.

Dedicon bestaat uit een stichting en een Besloten Vennootschap, waarvan de stichting 100% aandeelhouder is. Bijna alle activiteiten binnen Dedicon worden gesubsidieerd door de overheid en vinden plaats binnen de stichting. Een beperkt aantal marktactiviteiten wordt vanuit de BV georganiseerd.

Vanuit de stichting verrichten we onze primaire taken die we uitvoeren vanuit de subsidie die we ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast vinden binnen de stichting de activiteiten plaats op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling om de primaire taken van de stichting te vernieuwen en te verbeteren. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status.

Vanuit Dedicon BV voeren we activiteiten uit die niet worden gesubsidieerd en aanvullend zijn op het werk van de stichting en die passen bij de maatschappelijke missie van Dedicon. Het gaat daarbij onder meer om het ondersteunen van uitgevers bij het toegankelijk produceren aan de bron, toegankelijk maken van examens en toetsen in het onderwijs. magazines van organisaties en bedrijven en tekst en beeld van organisaties met een publieke functie, zoals bijvoorbeeld gemeenten, openbaar vervoer bedrijven en musea.

Solliciteren

Geïnteresseerd in deze mooie rol in een organisatie die zicht klaarmaakt voor de toekomst? Stuur je motivatie en CV voor 15 april naar YolandaBoetzel@dedicon.nl