Toegankelijk publiceren (TPUB)

Dedicon deelt kennis en adviseert over toegankelijk tekst en beeld

Om toegankelijkheidsmaatregelen effectief toe te passen en om het resultaat hiervan ook juist te toetsen, is specifieke kennis nodig. Kennis die Dedicon heeft. En deelt.  Dedicon is in Nederland dé expert op het gebied van de toegankelijkheid van tekst en beeld. Daarom hebben we uitgevers en de overheid geadviseerd over de mogelijkheden van toegankelijke manier van publiceren.

Voor alle uitgevers

Toegang tot informatie is essentieel om volwaardig mee te kunnen doen in de huidige maatschappij. Voor mensen zonder een beperking maakt toegankelijkheid dingen makkelijk. Voor mensen met een beperking maakt het dingen mogelijk. Met die wetenschap in het achterhoofd is het verstandig om informatie niet achteraf, maar direct aan de bron toegankelijk te maken. Dit is een investering die zich uiteindelijk zal uitbetalen in inclusieve publicaties waarvan iedereen gebruik kan maken. Met of zonder leesbeperking.

Samenwerken werkt

Met onze expertise in het maken van toegankelijke informatie zijn we in staat om uitgevers bewust te maken van de mogelijkheden én de tools te geven om er zelf mee aan de slag te gaan. En dat hebben we dan ook veelvuldig gedaan. Via het project TPUB hebben we samen met de Koninklijke Bibliotheek, de Mediafederatie, Visio en Bartiméus, Stichting Accessibility, de Oogvereniging en Vereniging Onbeperkt Lezen ontwikkelingen in gang gezet om inclusief (toegankelijk) publiceren mogelijk te maken. Dit wordt financieel ondersteund door het Ministerie van OCW.

Lachende oudere dame. Tekst: 'Ik kan dankzij het gele boekje zelf mijn bestand toegankelijk maken'

  • Tijdens de kennis- en bewustwordingssessies is veel aandacht voor bewustwording van de urgentie van toegankelijkheid en het belang en de effecten van toegankelijkheid. Hierbij speelt inlevingsvermogen in mensen met een leesbeperking en hun leesstrategie een essentiele rol.
  • We hebben met een aantal presentaties deelgenomen aan de brede kennissessie over inclusief publiceren die in juni door de Mediafederatie werd georganiseerd.
  • Speciaal voor uitgevers die met inclusief publiceren aan de slag gaan is er een platform ingericht waar praktische tips en naslagwerken te vinden zijn die uitgevers kunnen gebruiken om informatie toegankelijk te maken. Meer informatie hierover is te vinden op www.inclusiefpubliceren.nl.
  • De gidsen Doe mee! en Maak Open! zijn uitgekomen met elk tien praktische tips om informatie toegankelijk te publiceren.

Hiermee is een belangrijke basis gelegd om toegankelijk uitgeven mogelijk en makkelijk te maken. Met als belangrijk doel dat de maatregelen die uitgevers treffen concreter, begrijpelijker en meer resultaatgericht worden. 

“De vrijblijvendheid van toegankelijke informatie is voorbij. Met kleine stapjes maken we samen informatie toegankelijk voor iedereen” - Martijn David, GAU -

De wens om uitgevers de tools te geven om inclusief te publiceren leeft uiteraard niet alleen in Nederland. Het maakt deel uit van een wereldwijde beweging. In veel landen ontstaan soortgelijke initiatieven. Via het DAISY Consortium en het door de WIPO gefaciliteerde Accessible Book Consortium vindt uitwisseling, gebruik van tools, kennisdeling en samenwerking plaats.

Toepassingen en inspiratie

Productie Uitgeverijen

Afbeelding
twee handen voelen een pagina met een afbeelding van donald duck en tekst in braille
Afbeelding
zeven kinderen kijken samen op een tablet
Afbeelding
mensen in een kantoor in overleg
Afbeelding
deelnemers aan een training in een vergaderzaal
Afbeelding
distributie: jongeman plakt een kartonnen doos dicht

Meer weten? Neem contact op!