Special Energietransitie

De energietransitie uitgelegd en visueel vertaald

De opwarming van de aarde eist zijn tol. Nieuwsberichten over overstromingen, felle bosbranden, smeltend poolijs en ander natuurgeweld zijn dagelijkse kost. Hoogoplopende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne dwingen ons tot verduurzaming en energiebesparing. Het staat vast: we moeten anders omgaan met onze energiebronnen. Oftewel, energietransitie. Maar wat behelst die transitie dan? En hoe leg je dat uit aan iemand die blind is? De onafhankelijke redactie van Dedicon maakte er een audiospecial over.

Geen tips

Energietransitie. Volgens Wikipedia gaat het hierbij om ‘de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem.’ Anders gezegd, het gaat om de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind, water, aardwarmte en biomassa als bron van energie. Redacteur Anja van Erp: “Dat zijn de vijf pijlers van de energietransitie. Die vijf - zon, wind, water, aardwarmte en biomassa  - worden dan ook breeduit in deze special belicht.” De special, die in opdracht van Bibliotheekservice Passend Lezen werd gemaakt, bestaat uit artikelen van andere media en eigen reportages, verrijkt met vele beeldbeschrijvingen en soundscapes. “We leggen de lezers uit wat er aan de hand is, waarom die energietransitie nodig is, wat die vijf pijlers inhouden. Vooral duiding. We geven dus geen tips om je huis te verduurzamen. Die vind je al genoeg in andere artikelen.”

Afbeelding
Hollandse polders met windmolens

Audio-plaatjes

Maar, de redactie wilde meer bieden dan alleen opheldering en uitleg geven. “We wilden niet herhalen wat andere media hierover al publiceerden. Alleen als het nodig is, en we het zelf niet beter konden verwoorden, hebben we artikelen uit andere media gebruikt. We hebben vooral geprobeerd om de onderwerpen ‘zichtbaar’ te maken voor de blinde en slechtziende abonnees van Passend Lezen.” 
Om de energietransitie voor de doelgroep visueel te ‘vertalen’ zijn talloze soundscapes aan de special toegevoegd. Audio-opnamen van de omgeving verrijken als het ware de beeldbeschrijvingen. “Zo hoor je het zoeven van de windmolens bij de beeldbeschrijving van windmolenpark Noordoostpolder. In de soundscape  van biomassacentrale Lelystad hoor je het rumoer in de fabriek, de mensen die er rondlopen, het vuur. In plaats dus van foto’s of illustraties hebben we gekozen voor ‘audio-plaatjes’ die de verschillende onderwerpen een gezicht moeten geven.” 

Concreet verhaal

Al met al is de special een zeer compleet en gevarieerd verhaal geworden. Anja: “Er hangt al snel veel negativiteit rond dit onderwerp. Maar dat wilden we juist voorkomen; het moest geen kritisch of negatief verhaal worden. We wilden de Energietransitie vooral heel concreet te maken, met heel veel hoorbare voorbeelden. En dat is volgens mij aardig gelukt. Wanneer hoor je nou over warmte-accu’s van steen, over het verbranden van kippenpoep of lees je een artikel over energieboswachters?”

Special bestellen?

De special Energietransitie is als geschenkexemplaar te bestellen op Daisy-cd en ook als uitleenexemplaar te bestellen als streaming. De special duurt ongeveer 160 minuten en is aan te vragen bij Bibliotheekservice Passend Lezen: 070 – 338 15 00 of per e-mail: klanten@passendlezen.nl

Meer weten?

Publicatiedatum: 30 september 2022 Laatste update: 9 months geleden