Didactische aanpassingen

Toegankelijke lesmateriaal voor blinde leerlingen

Hoe omcirkel je iets wat je niet kunt zien? Hoe kruis je het juiste antwoord aan als je blind bent? Of hoe maak je een rekenopdracht met een tabel of grafiek? Voor blinde leerlingen in het basisonderwijs zijn opdrachten in schoolboeken niet altijd geschikt. Voor deze leerlingen maakt Dedicon lesmateriaal toegankelijk door school- en werkboeken didactisch aan te passen. Zodat ook blinde leerlingen volwaardig kunnen meedoen.

Toegankelijk lesmateriaal

Bij het didactisch aanpassen van een schoolboek blijven we zo dicht mogelijk bij het originele boek. We voeren aanpassingen door in het brailleboek of Edu-tekstbestand om meer structuur en overzicht aan te brengen. Opdrachten omschrijven we waar nodig op een andere manier. En belangrijke tekeningen uit een boek voorzien we van een beeldbeschrijving of we voegen ze als voelbare reliëftekening toe aan het brailleboek. Zo maken we lesmateriaal toegankelijk voor blinde leerlingen. 

Profijt voor leerkrachten 

De didactische aanpassingen bieden ook leerkrachten veel voordeel. Leerkrachten zijn bijvoorbeeld zelf minder tijd kwijt aan het aanpassen van opdrachten. Daarnaast zijn ze zich bewuster van wat toegankelijk onderwijs behelst, wat de kwaliteit van eigen lesgeven bevordert. 

Inclusief lesgeven

Ook ziende leerlingen profiteren van de aanpassingen. Bijvoorbeeld leerlingen die meer behoefte aan structuur en overzicht hebben. Of buitenlandse leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben (NT2). Kortom, inclusief lesgeven wordt met de didactische aanpassingen een stuk makkelijker!

Voordelen voor leerlingen

  • Bevordert zelfstandig kan werken
  • Dezelfde lesstof als ziende medeleerlingen
  • Volwaardig meedoen in de klas
  • Ook ziende leerlingen profiteren van toegankelijk lesmateriaal

Voordelen voor leerkrachten

  • Tijdwinst
  • Bevordert inclusief lesgeven
  • Bevordert kwaliteit van lesgeven


Aangepast lesmateriaal bestellen?

Lesmateriaal met didactische aanpassingen zijn te bestellen via Dedicon Educatief

Publicatiedatum: 8 juni 2022 Laatste update: 11 maanden geleden