Kennisplatform braille

Hoe gaat het braillesysteem in z'n werk? En welke wiskundenotatie gebruikt Dedicon? Alle informatie over hoe braille werkt, didactiek en braille bladmuziek is nu te vinden op het kennisplatform over braille. Dat is handig voor leerlingen en studenten met een visuele beperking, maar ook voor docenten, ouders en begeleiders. 

Braille
Op het platform is gedetailleerde informatie te vinden over het werken met braille, digitaal met de brailleleesregel of op papier. Daar vind je allerlei basisinformatie.

Wiskunde
De pijler wiskunde gaat dieper in op wiskundenotatie in braille. Door middel van voorbeelden wordt uitgelegd hoe je sommen en formules moet noteren in braille. 

Muziek
Het lezen van muziekschrift is onmisbaar voor als je een instrument wil (leren) spelen. Voor braillelezers is er speciaal braille bladmuziek; daarmee kan je hetzelfde als zwartschrift bladmuziek alleen werkt het anders. Tips, maar ook lesmateriaal vind je onder deze pijler. 

Didactiek
Brailleleerlingen hebben behoefte aan aangepast schoolmateriaal. Want woordbalonnen tekenen, woorden kleuren en de woordpuzzels maken lukt niet zonder zicht. Onder de pijler didactiek kun je vinden welke aanpassingen wij maken en vind je tips voor docenten om zelf lesmateriaal toegankelijk te maken. 

De basis voor de didactische aanpassingen is gelegd in project EDDA (Expertisecentrum voor Didactische en Digitale Aanpassingen)dat liep in 2012 en 2013. Project EDDA werd uitgevoerd door de partners Dedicon Educatief, VIVIS-onderwijs (Bartiméus en Visio) en de Oogvereniging, in nauwe samenwerking met de Stichting Drempelvrij en de Stichting Accessibility. Doel was om richtlijnen op te stellen voor het didactisch en digitaal aanpassen van lesmateriaal voor blinde en slechtziende leerlingen, zonder te veel af te wijken van het standaard lesmateriaal. Op die manier kunnen leerlingen in het regulier onderwijs zelfstandig werken en meedoen met de klas. Het materiaal moest ook docenten helpen om inclusief les te kunnen geven. De richtlijnen zijn vervolgens door Dedicon doorontwikkeld en geïmplementeerd. Die informatie vind je op braille.dedicon.nl/didactiek.

AddToAny